Kiltakallion lastentalo

Kiltakallion lastentalo sijaitsee Espoon keskuksessa pienen matkan päässä ostoskeskuksesta Kaupunginkallion suuntaan. Päiväkoti kuuluu Suvelan alueeseen.

Kiltakallion päiväkoti tarjoaa lapsille turvallisen ja monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön yhteistyössä muiden tukea antavien tahojen kanssa. Lapsi saa hyvät edellytykset yksilölliseen kehitykseen ja vuorovaikutukselliseen oppimiseen yhteisön jäsenenä. Yhteistyössä vanhempien kanssa tunnistamme lapsen tarpeet ja vahvuudet ja luomme hyväksyvän ja avoimen ilmapiirin.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä alle 3-vuotiaille ja 3-5-vuotiaille lapsille sekä 6-vuotiaiden esiopetusryhmä. 

Kiltakallion lastentalon toimintakalenteri