Järvenperän päiväkoti

Järvenperän päiväkodin toimintakalenteri

Järvenperän päiväkodissa varhaiskasvatus perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa henkilökunta yhdessä lasten, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa luo lapsille turvallisen sekä aidosti välittävän ja kuuntelevan ilmapiirin.

Päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille sekä 6-vuotiaiden esiopetusryhmä.

Päiväkodin tilat

 

Järvenperän päiväkodissa lapsi saa olla lapsi ja hänet nähdään ensisijaisesti vahvuuksien kautta. Jokainen lapsi kohdataan päivittäin yksilöllisesti ja jokainen on lapsi saa päivittäin kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, kehuja unohtamatta. Olemme kiinnostuneita lapsen asioista ja luomme lapsille ilmapiirin, missä ei ole liian kiire kasvaa. Lapsien erilaisuus on rikkaus ja halumme, että lapsena olemisen riemu näkyy ja kuuluu päiväkodissamme.

Päiväkodissa taataan jokaiselle mahdollisuus tasapuolisesti osallistua, vaikuttaa ja kertoa toiveensa sekä tulla kuulluksi. Kaikki ovat tärkeitä yhteisön jäseniä ja jokaista arvostetaan päivittäisissä kohtaamisissa. Kohtaaminen voi olla katse, kosketus, hymy tai pysähtyminen toisen luo. Luomme yhdessä kunnioituksen kulttuurin. Jokaisella on arjessa mahdollisuus osallistua ja oppia omalla tavallaan ja jokainen huomioidaan päivittäin, unohtamatta innostamista ja kannustamista!

Lapsi tutkii

Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuvat avoin ilmapiiri, ymmärrys, kuuntelu ja perheen tukeminen kasvatustyössään. Jokainen perhe on arvokas omana yksikkönään sellaisenaan. Emme rakenna olettamuksia vaan olemme tasavertaisia sekä avoimella keskustelulla luomme lämpimät välit perheisiin ja tuemme heitä arjessa.

Jokainen järvenperäläinen on osa oppivaa yhteisöä, niin lapset kuin aikuiset. Hyödynnämme oppimisympäristöä niin sisällä kuin lähialueella. Pyrimme jatkuvasti muokkaamaan ympäristöämme vastaamaan lasten mielenkiinnon kohteita sekä huomioimme oppimisympäristöä rakentaessamme yhteiset kehittämiskohteemme. Toimimme yhteisössämme kunnioittaen toisiamme ja yhdessä. Jokainen toimii esimerkkinä toisilleen ja pidämme kiinni sovituista säännöistä. Takaamme lapsille turvallisen ympäristön ja ilmapiirin sekä kasvurauhan.  Toimimme lapsilähtöisesti, huomioimme jokaisen ja jokainen saa olla oma itsensä päiväkodissa. Yhdessä tekeminen, lasten kunnioittaminen ja yhteisöllisyys on läsnä arjessamme. Jokainen on täällä tärkeä!

Vuosittain järjestetään talon yhteisiä tapahtumia Järvenperäjuoksu, isovanhempien päivä, yhteiset lauluhetket koko talon lapsille sekä toiminnalliset isän- ja äitienpäivätapahtumat, osa tapahtumista on suunnattu koko perheelle.

Täällä Järvenperän päiväkodissa minä saan olla minä.

lumiukko näytelmä

Tervetuloa Järvenperän päiväkotiin toivottaa koko henkilökunta!