Hösmärinpuiston päiväkoti

Hösmärinpuiston ala-asteen puurakenteinen koulu ja päiväkoti sijaitsevat Keski-Espoossa. Espoon keskuksesta busseilla 118, 134, 136, 213 ja 224 pääsee lähelle päiväkotia. Espoon rautatieasemalta kävellen matkaa on noin kaksi kilometriä. Matinkylän metroasemalta tulevat bussit ovat 134, 136 ja 531.

Hösmärinpuiston päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 2005 ja sen arkkitehtuuri on huomioitu kansainvälisesti. Päiväkoti on vierailupäiväkoti sekä Helsingin yliopiston kenttäkouluverkostoon kuuluva koulutuspäiväkoti.

Ryhmät

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille. 6-vuotiaiden esiopetus tapahtuu koulun toimesta ja liittyvä varhaiskasvatus on päiväkodin järjestämää. Päiväkodin ryhmät ovat Kirsikat, Luumut, Omenat, Pihlajat, Päärynät ja Tammenterhot sekä esiopetuksen päivähoidon ryhmä Mäyrät. Taloon on sijoitettu päiväkodin, esiopetuksen ja kahden alimman luokka-asteen toiminnot.

Tilat

Rakennuksessa päiväkodin käytössä on omien ryhmätilojensa lisäksi liikuntasali, ateljee, askarteluhuone ja verstas sekä satukirjasto. Viihtyisä sisäpiha luo puitteet monimuotoiselle toiminnalle. Rakennus mahdollistaa kiinteän yhteistyön päiväkodin ja koulun välillä. Joustavat tilaratkaisut luovat toimintaedellytykset rikkaaseen ja monikulttuuriseen kasvuun ja kehitykseen sekä erilaisiin opetusjärjestelyihin.

Toiminta

Toiminta-ajatuksemme sekä päiväkodissa että koulussa on: "Yhdessä, mutta erilaisina valmistaudumme tulevaisuuteen harjoitellen sekä oppien elämäntaitoja."

Hösmärinpuistossa luodaan ja kehitetään kodin rinnalle oppimis- ja kasvuympäristö, joka tukee käytännön arkielämän taitojen ja valmiuksien kehittymistä, myönteistä suhtautumista toisiin ihmisiin ja kulttuureihin sekä arvostamaan omaa ja toisten työtä ja hyviä tapoja. Kasvuympäristö on rakennettu niin, että siinä huomioidaan lapselle ominaiset tavat toimia. Lapsilla on käytössään ikätasolleen sopivia leikki- ja oppimisvälineitä. Lelut, pelit, kirjat ja oppimisvälineet on sijoitettu niin, että lapset pystyvät ne itse ottamaan ja järjestämään takaisin.

Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö  
Päivähoidon alkaessa otetaan perheeseen yhteyttä ja sovitaan palvelusopimuksen teosta ja tutustumiskäytänteistä. Ensimmäinen tapaaminen hoitoon tulevan alle 3-vuotiaan lapsen kanssa voi tapahtua myös lapsen omassa kodissa, tutussa ympäristössä.

Hoidon alettua lapsille tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa keskustellen. Suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Vanhempien kanssa käydyt keskustelut lapsen asioista tukevat lasta kasvussa ja kehityksessä. Lapsen hoidon ja oppimisen taitevaiheeseen kiinnitetään erityistä huomioita turvaten näin jatkumo lapsen eri ikäkausina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Hösmärinpuiston lasten vanhemmat toimivat yhteisessä vanhempainyhdistyksessä. Heidän toimintansa tarkoituksena on tukea päiväkodin ja koulun toimintaa sekä kerätä varoja toiminnan tukemiseksi.

Tule mukaan toimintaan! Kaikki Hösmärinpuistolaisten lasten vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Jokainen osallistuu toimintaan oman kiinnostuksensa ja ehtimisensä mukaan. Ota yhteyttä! hoopuisto@gmail.com.

Monikulttuurisuuskasvatus
Eri kulttuurien tuntemusta tuetaan erilaisilla toimintatavoilla esim.: yhteiset juhlat, seurakunnan pitämät päivänavaukset, kummiluokkatoiminta sekä muut tapahtumat ja tempaukset. Myös suomalaista kulttuuri-identiteetin kasvua tuetaan kaikessa toiminnassa.

Kestävä kehitys
Päiväkoti kuuluu Vihreä lippu päiväkoteihin. Kestävän kehityksen toimintaa toteutetaan jatkuvasti muuhun toimintaan sisällyttäen. Tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään omien valintojensa sekä toimintansa merkitystä kestävän kehityksen ja oman hyvinvointinsa kannalta. Lisäksi lapsi oppii toimimaan arjessa lähiympäristön hyväksi ja ennalta ehkäisemään ympäristön kuormittumista.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Hösmärinpuiston päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Hösmärinpuiston päiväkodin toimintakalenteri