Hösmärinpuiston päiväkoti

Espoon varhaiskasvatuksen toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköiset toimintakalenterit, joista voi seurata yksikön sekä ryhmien tapahtumia ja tiedotteita. Hösmärinpuiston päiväkodin omaan toimintakalenteriin pääset allaolevasta linkistä:

Hösmärinpuiston päiväkodin toimintakalenteri

Hösmärinpuiston päiväkodin oma blogi

Hösmärinpuiston päiväkoti on ottanut käyttöön oman blogialustan, joista pääset tutustumaan meidän arkeemme tarkemmin. Hösmärinpuiston päiväkodin oman blogin löydät allaolevasta linkistä:

Hösmärinpuiston päiväkodin blogi

Hösmärinpuiston ala-asteen puurakenteinen koulu ja päiväkoti sijaitsevat Keski-Espoossa. Espoon rautatieasemalta kävellen matkaa on noin kaksi kilometriä. 

Hösmärinpuiston päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 2005 ja sen arkkitehtuuri on huomioitu kansainvälisesti. Päiväkoti on vierailupäiväkoti sekä Helsingin yliopiston kenttäkouluverkostoon kuuluva koulutuspäiväkoti.

Ryhmät

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkodin ryhmät ovat Luumut, Kirsikat, Omenat, Pihlajat, luontoryhmä Mustikat sekä esiopetusryhmä Päärynät. Taloon on sijoitettu päiväkodin, esiopetuksen ja kahden alimman luokka-asteen toiminnot.

sisätila

Tilat

Rakennuksessa päiväkodin käytössä on omien ryhmätilojensa lisäksi liikuntasali, ateljee, askarteluhuone ja verstas sekä satukirjasto. Viihtyisä sisäpiha luo puitteet monimuotoiselle toiminnalle. Rakennus mahdollistaa kiinteän yhteistyön päiväkodin ja koulun välillä. Joustavat tilaratkaisut luovat toimintaedellytykset rikkaaseen ja monikulttuuriseen kasvuun ja kehitykseen sekä erilaisiin opetusjärjestelyihin.

sisäpiha

Toiminta

Toiminta-ajatuksemme sekä päiväkodissa että koulussa on: "Yhdessä, mutta erilaisina valmistaudumme tulevaisuuteen harjoitellen sekä oppien elämäntaitoja."

Hösmärinpuistossa luodaan ja kehitetään yhdessä lasten ja huoltajien kanssa oppimisympäristö, joka tukee elämäntaitojen ja valmiuksien kehittymistä. Erilaisten projektien kautta opitaan yhteistyötaitoja, myönteistä suhtautumista toisiin ihmisiin ja kulttuureihin. Oppimisympäristöä rakennetaan yhdessä lasten kanssa ja toiminnassa hyödynnetään lähialueen palveluita ja metsiä osana oppimisympäristöä.

Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö 
Päivähoidon alkaessa otetaan perheeseen yhteyttä ja sovitaan palvelusopimuksen teosta ja tutustumiskäytänteistä. Ensimmäinen tapaaminen hoitoon tulevan alle 3-vuotiaan lapsen kanssa voi tapahtua myös lapsen omassa kodissa, tutussa ympäristössä.

Hoidon alettua lapsille tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa keskustellen. Suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Vanhempien kanssa käydyt keskustelut lapsen asioista tukevat lasta kasvussa ja kehityksessä. Lapsen hoidon ja oppimisen taitevaiheeseen kiinnitetään erityistä huomioita turvaten näin jatkumo lapsen eri ikäkausina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Hösmärinpuiston lasten vanhemmat toimivat yhteisessä vanhempainyhdistyksessä. Heidän toimintansa tarkoituksena on tukea päiväkodin ja koulun toimintaa sekä kerätä varoja toiminnan tukemiseksi.

Tule mukaan toimintaan! Kaikki Hösmärinpuistolaisten lasten vanhemmat ja huoltajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Jokainen osallistuu toimintaan oman kiinnostuksensa ja ehtimisensä mukaan. Ota yhteyttä! hoopuisto@gmail.com.

Kestävä kehitys
Päiväkoti kuuluu Vihreä lippu päiväkoteihin. Kestävän kehityksen toimintaa toteutetaan jatkuvasti muuhun toimintaan sisällyttäen. Lasten oma Vihreä lippu-raati kokoontuu säännöllisesti. Tavoitteena on, että lapsi oppii ymmärtämään omien valintojensa sekä toimintansa merkitystä kestävän kehityksen ja oman hyvinvointinsa kannalta. Lisäksi lapsi oppii toimimaan arjessa lähiympäristön hyväksi ja ennalta ehkäisemään ympäristön kuormittumista.

retki