Hösmärin päiväkoti

Hösmärin päiväkoti, joka käsittää päärakennuksen ja pihatalon, sijaitsee Espoon Keskuksessa, Sunan ja Suvelan välimaastossa.

Hösmärin päiväkodissa lapsi saa hyvää päivähoitoa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä ja ympäristössä. Henkilökunta on ammattitaitoista ja toimii hyvässä yhteistyössä vanhempien ja lasta tukevien tahojen kanssa lapsen parhaaksi.

Hösmärissä lapset huomioidaan yksilöinä ja heille tarjotaan monipuolista, ikätasolle soveltuvaa toimintaa. Pienryhmätoiminta on keskeinen menetelmä, joka mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomisen ja sosiaalisen kasvun arjessa.

Erilaisuus on rikkautta. Tämä luo Hösmäriin erityisen tarpeen ja taidon kunnioittaa ihmisten erilaisuutta ja yksilöllisyyttä.

Päiväkoti on Vihreä Lippu -päiväkoti. Lisäksi kuulumme harjoittelupäiväkotiverkostoon.

Tällä hetkellä päiväkodissa on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille sekä 6-vuotiaiden esiopetusryhmä.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Tämän päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Hösmärin päiväkodin toimintakalenteri