Hösmärin päiväkoti

Hösmärin päiväkoti sijaitsee Espoon Keskuksessa, Sunan ja Suvelan välimaastossa. Hösmärin päiväkoti kuuluu Suvelan pienalueeseen.

Hösmärin päiväkodissa lapsi saa hyvää varhaiskasvatusta turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä ja ympäristössä. 
Lapset huomioidaan yksilöinä ja heille tarjotaan monipuolista toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Pienryhmätoiminta on keskeinen menetelmä, joka mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen ja sosiaalisen kasvun arjessa. Yhdessä lasten, huoltajien ja varhaiskasvattajien kanssa muodostamme yhteisön jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.


Päiväkoti on Vihreä Lippu -päiväkoti. Toteutamme kestävän kehityksen ohjelmaa arjen toimintaan ja varhaiskasvatukseen sisällyttämällä. Tavoitteenamme on, että lapsi oppii ymmärtämään omien valintojensa sekä toimintansa merkitystä kestävän kehityksen ja myös oman hyvinvointinsa kannalta. Lisäksi lapset oppivat toimimaan arjessa lähiympäristön hyväksi.

Kuulumme sosiaalialan opiskelijoiden harjoittelupäiväkotiverkostoon.

Tällä hetkellä päiväkodissa on lapsiryhmiä 1-6-vuotiaille lapsille sekä 6-vuotiaiden esiopetusryhmä.

Käytössämme on toimintakalenteri, josta huoltajat seuraavat yksikön tapahtumia ja tiedotteita.

Hösmärin päiväkodin toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Vihreä lippu