Auroranportin päiväkoti

Auroranportin päiväkoti sijaitsee Järvenperässä, luonnonkauniin Träskändan puiston läheisyydessä.

Päiväkodissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää: Pähkinät; 10 kk- 3 v. ja Tammenterhot 3-5 v.

Päiväkoti on kodikkaan pieni ja tilat ovat valoisat ja avarat. Päiväkodilla on yhteiskäytössä suuri sali, samassa rakennuksessa toimivan vanhainkodin kanssa.

Toimintamme tärkeimpiä tavoitteita on luoda lapsille sekä aikuisille turvallinen ja kiireetön ympäristö, paikka johon on kiva tulla.

Toiminnassa huomioidaan lasten mielenkiinnonkohteet ja tarpeet. Osallistamme sekä lapsia, että vanhempia toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

Lasta kannustetaan luottamaan omiin kykyihinsä, huomioidaan hyvä lapsessa sekä vahvistetaan vuorovaikutustaitoja.

Yhteistyö vanhempien kanssa, yhdessä jaettu tieto ja näkemys lapsesta ovat omiaan luomaan hyvää pohjaa lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Päiväkodissa on aktiivinen vanhempainyhdistys, joka rikastuttaa toimintaa.

Espoon varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toimintakalenteri

Espoon varhaiskasvatus kehittää kuntalaisille suunnattua sähköistä asiointia. Ensimmäisessä vaiheessa on valmistunut toimintakalenteri, josta voi seurata yksikön tapahtumia ja tiedotteita. Toimintakalenteri on otettu käyttöön muutamassa varhaiskasvatuksen yksikössä ja sen käyttöönotto etenee vuoden 2018 aikana. Tämän päiväkodin toimintakalenteri on valmistunut ja siihen voi tutustua alla olevasta linkistä.

Auroranportin toimintakalenteri

Varhaiskasvatussuunnitelma

Lomakkeet