Varhaiskasvatuksen eVakaa kehitetään neljän suuren kaupungin yhteistyönä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.3.2021 klo 14.14

Espoon ja Tampereen varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän yhteisprojekti eVaka laajenee: Mukaan lähtivät myös Oulu ja Turku, jonka myötä eVakan takana on jo noin miljoonan suomalaisen väestöpohja. Oulu, Tampere ja Turku ottavat eVakan käyttöön vuosien 2022–2023 aikana, jonka jälkeen järjestelmän kautta hoidetaan noin 50 000 lapsen varhaiskasvatusasioita.

4pack eli Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit jatkokehittävät yhdessä varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä eVakaa alkaen vuodesta 2022. Kehittämisestä on sovittu 15.3. allekirjoitetulla esisopimuksella, jolla kaupungit sitoutuvat kehittämään eVakaa yhdessä. Kaupunkien 4pack-yhteistyö sisältää eVakan ohjelmistotuotteen ytimen hallintaa, ylläpitoa ja kehittämistä kuntien tarpeet täyttäväksi ja asiakasvuorovaikutusta lisääväksi järjestelmäksi.

eVakan toiminnallisuuksia on kehitetty alusta alkaen kuntien varhaiskasvatuksen tarpeet edellä. Kaikki neljä kuntaa ovat osallistuneet eVakan konseptointiin. Järjestelmän tarkoituksena on sujuvoittaa muun muassa lasta koskevaa tiedonvaihtoa kodin ja mm. päiväkodin eli varhaiskasvatuksen välillä, digitalisoida varhaiskasvatussuunnitelman läpikäyntiä sekä antaa reaaliaikaista tietoa lapsen varhaiskasvatuksessa viettämästä ajasta.

eVaka on jo käytössä Espoossa ja Tampereen toteutuksen treVakan kehitys on alkanut tammikuussa 2021. eVakan toiminnallisuuksia ja treVakaa kehitetään valtiovarainministeriön digikannustinrahoituksella Espoon ja Tampereen kaupunkien vetämänä vuoden 2021 loppuun.

eVaka-järjestelmä soveltuu kaikille Suomen kunnille, jotka haluavat parantaa kodin ja varhaiskasvatuksen välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on kehittää kaikkien kuntien varhaiskasvatuksen tarpeet täyttävä avoin ohjelmistotuote. Koska eVaka on kehitetty avoimella lähdekoodilla (espoon voltti/evaka), sitä voivat vapaasti hyödyntää kaikki halukkaat.

4pack-järjestelyn myötä Espoo näkee käyttäjäorganisaatioiden kriittisen määrän ylittyneen ja eVakan käyttäjäorganisaatioiden määrän kasvavan lähivuosina voimakkaasti. eVakan kehityksestä viestitään kuntatoimijoille parin kuukauden välein järjestettävissä esittelytilaisuuksissa, joiden perusteella järjestelmästä on kiinnostunut noin kolmen miljoonan kuntalaisen kattava väestöpohja. Lisätietoja ja kutsut esittelytilaisuuksiin hankkeen projektipäälliköltä.