Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 22.5.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.5.2019 klo 21.12

TIEDOTE OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSESTA 22.5.2019   

4 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksista liitteen mukaisesti. Ne tulevat voimaan 1.8.2019. Viisivuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin kokeiluun liittyvät asiakasmaksujen perusteet ovat voimassa ajalla 1.8.2019 – 31.7.2020.

7 Leppävaaran lukion opetuksen järjestäminen 1.8.2019 lukien
Leppävaaran lukion nykyinen rakennus on huonossa kunnossa ja sen käytöstä on päätetty luopua lukuvuoden 2018-2019 jälkeen. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Leppävaaran lukion opetus järjestetään 1.1.2020 alkaen Karaportti 2:ssa sijaitsevissa tiloissa, kunnes Leppävaaran lukiolle voidaan järjestää pysyvät tilat. Lisäksi lautakunta päätti, että Leppävaaran lukio toimii ennen Karaportti 2:n tilojen valmistumista nykyisissä tiloissaan osoitteessa Veräjäpellonkatu 10.

Lautakunta toivoo, että Leppävaaran lukion uudet pysyvät tilat lisätään investointiohjelman toteutumaan mahdollisimman pian, huomattavasti suunniteltua aiemmin.

9 Sepon koulua koskeva oikaisuvaatimus opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksestä 24.4.2019
Kouluihin perustettavien opetusryhmien ja ikäluokkien koko vaihtelevat vuosittain. Opetusryhmien muodostamisessa pyritään siihen, että ryhmät ovat tilojen riittävyyden ja opetuksen asianmukaisen järjestämisen näkökulmasta mielekkään kokoisia sekä taloudellisesti muodostettuja.

Lautakunta päätti, että Sepon kouluun perustetaan kolmas ensimmäinen luokka ja pyysi tilapalveluilta ja sivistystoimelta pikaista selvitystä, kuinka luokan tarvitsema tila voidaan järjestää.

Sivistystoimi selvittää, miten oppilaspaikat Sepon koulussa jaetaan. Asiasta tiedotetaan niitä huoltajia, joita asia koskee noin viikon kuluessa.

12 Valtuustoaloite vammaistietoisuuden lisäämisestä espoolaisessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (jätetty pöydälle 24.4.2019)
Lautakunta päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun siten, että lautakunnan kommentit ja kysymykset huomioidaan sen valmistelussa. Lautakunta myös edellyttää, että Espoon vammaisneuvostolta pyydetään lausunto aloitteeseen ja lausunto huomioidaan valmistelussa.
 

Lisäksi lautakunta hyväksyi seuraavat valtuustoaloitteet

  • Lausunto valtuustoaloitteeseen vuorohoidon tarjoamisesta pienille koululaisille (jätetty pöydälle 20.3.2019 ja 24.4.2019)
  • Lausunto valtuustoaloitteeseen Lapsivaikutusten arviointi Espoon kaupungin päätöksentekoon (Kh/Kv) (jätetty pöydälle 24.4.2019)
  • Lausunto valtuustoaloitteeseen lapsille, nuorille ja vanhemmille tukea some-turvallisuuden vahvistamiseksi (jätetty pöydälle 20.3.2019)
     
  • Lausunto valtuustoaloitteeseen liha- ja maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittamisesta kaupunkikonsernissa vuoteen 2025 mennessä
     

Lisätietoja:
Marika Niemi, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, puh.050 354 6840, ilpo.salonen@espoo.fi
Tapio Erma, lukiolinjan päällikkö, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi

Esityslista
Lautakunnan jäsenet