Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.12.2017 klo 12.50

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet muuttuvat 1.1.2018 alkaen.

Muutoksen jälkeen perheen toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu on nykyisen 90 % sijaista 50 % perheen nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Lisäksi varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavat perheen tulorajat ja maksuprosentit muuttuvat:

Perhekoko

henkilöä *)

Vähimmäisbruttotulo €/kk

Maksuprosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

Nykyinen

Uusi

Nykyinen

Uusi

Nykyinen

Uusi

2

1 915 €

2 050 €

11,5

10,70

4 437 €

4 760 €

3

1 915 €

2 646 €

9,4

10,70

5 000 €

5 356 €

4

2 053 €

3 003 €

7,9

10,70

5 724 €

5 713 €

5

2 191 €

3 361 €

7,9

10,70

5 862 €

6 071 €

6

2 328 €

3 718 €

7,9

10,70

5 999 €

6 428 €

*) Perheeseen lasketaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tehdään uusi maksupäätös nykyisillä perheiden toimittamilla tiedoilla tammikuun lopussa. Muutokset eivät siten pääsääntöisesti edellytä perheiltä mitään toimenpiteitä.

Tulorajojen muutos edellyttää toimenpiteitä osalla niistä perheistä, jotka eivät ole toimittaneet tulotietojaan varhaiskasvatuksen laskutukseen sen vuoksi, että perheen bruttotulot ovat ylittäneet nykyisen korkeimman maksun tulorajan. Mikäli perheen bruttotulot ovat korkeimman maksun uusia tulorajoja pienemmät, lapsen huoltaja voi toimittaa perheen tulotiedot varhaiskasvatuksen laskutukseen. Maksu tarkistetaan takautuvasti sen kuukauden alusta lukien, jolloin tulotiedot on toimitettu.

Lisätiedustelut
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Sähköposti: sito.talous@espoo.fi
puh. ma-pe klo 9-13   09 816 27400