Maksut varhaiskasvatuksessa

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatusajan mukaan maksuttomasta varhaiskasvatuksesta enintään 289 euron kuukausimaksuun lasta kohden.  Perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan varhaiskasvatuspaikkaan. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.

Korkein varhaiskasvatusmaksu on maksettava myös silloin, jos perhe ei toimita tarvittavia tulotietoja tai ne ovat puutteellisia. Maksun suuruuteen vaikuttaa myös varhaiskasvatusajan kesto sekä poissaolot. Huoltajat saavat varhaiskasvatuksen maksuista kirjallisen päätöksen. Maksut laskutetaan palvelun antamisesta seuraavan kuukauden puolivälissä. Kunnallisen varhaiskasvatuksen maksut on selostettu tarkemmin sivun alalaidasta avautuvassa tiedotteessa. 

Maksut kesällä

Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden syyskuussa.

Jos varhaiskasvatus on alkanut myöhemmin, peritään myös heinäkuulta maksu. Heinäkuusta laskutetaan koko kuukauden maksu, jos lapsi on ollut heinäkuussa varhaiskasvatuksessa yhdenkin päivän. Jos lapsi on ollut poissa koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksun määrästä.

Loma-ajan varhaiskasvatuspaikan varauksen peruuttamatta jättäminen

  • Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, että kuukausimaksu varhaiskasvatuspaikasta peritään 11 kuukaudelta.
  • Perheiltä, joille tulojen perusteella ei ole määrätty kuukausimaksua lainkaan, peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Asiakasmaksut ostopalvelu- ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Ostopalveluissa asiakasmaksut ovat samat kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa, joka ei ole ostopalvelua, maksuista päättää varhaiskasvatuspalvelun tuottaja.

Maksut asukaspuistoissa

Asukaspuistoissa koululaiset voivat ilmoittautua maksulliseen välipalaan.

Kerhomaksut

Kerhotoiminta on maksutonta 1.8.2019 alkaen (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.3.2019). Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen.