Varhaiskasvatuksen suunnitelmat

Espoon uusi varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017 ja se perustuu Opetushallituksen antamaan valtakunnalliseen määräykseen. Suunnitelma sisältää varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeiset tavoitteet ja sisällöt ja Espoon omat kuntakohtaiset linjaukset.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa oleville lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) yhdessä huoltajien kanssa lapsen aloitettua varhaiskasvatuksessa. Lapsen mielipidettä ja toiveita selvitetään ja ne otetaan huomioon suunnitelmaa tehtäessä.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa kuvataan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölliset tarpeet. Vasu keskustelussa asetetaan varhaiskasvatuksen toiminnalle sellaisia tavoitteita, jotka tukevat lapsen hyvinvointia ja oppimista. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma toteutumista on tarkistettava ja arvioitava vähintään kerran vuodessa.