Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Kulttuurikurkkaus

Kulttuurikurkkaus on Espoon uusi lasten kulttuuripalvelu, joka vie taidetta ja kulttuuria suoraan päiväkoteihin. Kulttuurikurkkaus otetaan käyttöön syyskuussa 2019. 

Kulttuurikurkkauksessa kulttuurin ammattilaiset vierailevat päiväkodeissa esiintymässä ja pitämässä työpajoja. Kulttuurikurkkauksen sisällöt toteuttaa 24 taide- ja kulttuuritoimijaa. Sisällöt on jaettu kahdeksaan teemaan alueittain. Lisäksi kasvattajien kurkkauksissa kulttuuritoimijat perehdyttävät varhaiskasvatuksen henkilöstöä kulttuurin ja taiteen tekniikoiden hyödyntämiseen lasten kanssa.

Kulttuurikurkkaus kattaa ensimmäisenä toimintavuonnaan kaikki Espoon 175 kunnallista päiväkotia. Kaikissa päiväkodeissa vierailee lukuvuoden aikana vähintään yksi kulttuuritoimija. Lisäksi jokaisessa päiväkodissa järjestetään ainakin yksi kasvattajille suunnattu kurkkaus.

Kulttuurikurkkauksen tavoitteena on tehdä varhaiskasvatuksen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöstä suunnitelmallista ja yhtenäistä sekä lisätä molemminpuolista oppimista. Laadukas taiteellinen ja pedagoginen toiminta toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Kulttuurikurkkaus lisää lasten osallisuutta ja yhdenvertaista oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen.

Palvelu on suunniteltu yhdessä Espoon kulttuurin tulosyksikön, suomenkielisen varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisten sivistyspalveluiden sekä espoolaisten taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden kanssa. Palvelua pilotoitiin viime syksynä 27 päiväkodissa. Jatkossa palvelua pyritään laajentamaan myös yksityiseen- ja avoimeen varhaiskasvatukseen sekä perhepäivähoitoon. 

Lisätietoja: https://www.espoo.fi/kulttuurikurkkaus

Ilo kasvaa liikkuen! Varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus on mukana Valo ry:n keväällä 2015 julkistetussa valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmassa. Ohjelma on rakennettu verkostona yhteistyössä asiantuntijoiden sekä varhaiskasvattajien kanssa. Ohjelman tavoitteena on muuttaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria niin, että jokaisella lapsella on oikeus liikkumiseen ja liikunnan iloon päivittäin.

Liikkumis- ja hyvinvointiohjelman prosessi käynnistyy lähtötilanteen kartoittamisesta ja nykytilan arvioimisesta. Liikkeelle lähdetään pienin askelin ja oman kehittämiskohteen täsmentämisestä. Yksiköissä käydään keskustelua yhteisistä toimintatavoista ja tavoitteista. Uudet toimintatavat otetaan nopeasti kokeilemalla käyttöön ja niitä arvioidaan yhdessä. Käyttöönoton tueksi on kehitetty työkirjat varhaiskasvattajalle ja johtajalle sekä erikseen kuntatason toimijoille.

Aikamatkalla - ole oman historiasi sankari

Aikamatkalla  - hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden sosiaalista hyvinvointia lapsen omia juuria ja identiteettiä vahvistavan työskentelyn avulla. Kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset ja heidän lähipiirinsä (vanhemmat, isovanhemmat), alle kouluikäisten lasten parissa toimivat ammattilaiset ja vapaaehtoiset. Kolmivuotisesta hankkeesta vastaa Ebeneser-säätiö ja se on osa RAYn rahoittamaa Lastensuojelun Keskusliiton Emma ja Elias – ohjelmaa.

Syksystä 2015 kevääseen 2016 kestäviin päiväkotiprojekteihin osallistuu kaksitoista päiväkotia ja yksi asukaspuisto Espoosta, Helsingistä ja Kirkkonummelta:

- Espoosta Matinkylä, Ellipsi ja Planeetta (Matinkylä-Olari) sekä Perkkaanpuisto ja Lintula (Leppävaara)
- Helsingistä Jousi, Kuovi ja Kivilinna (Mellunkylä)
- Kirkkonummelta Finnsbacka, Heikkilä ja asukaspuisto (Keskusta), Köpas (Masala) sekä Veikkola (Veikkola).

Toimintavuotena 2016-17 projektiin osallistuvat uusina päiväkoteina / asukaspuistoina:

- Espoosta Järvenperän ja Ymmerstan päiväkodit (Espoon keskus)
- Helsingistä Humikkalan ja Liinakon päiväkodit (Mellunkylä)
- Kirkkonummelta Piennarpihan (Masala) ja Veikonvintin (Veikkola) asukaspuistot yhteistyökumppaneineen

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Virpi Mattila, virpi.mattila@espoo.fi / Nina Onufriew. nina.onufriew.hel.fi / Anu Kullberg, anu.kullberg@kirkkonummi.fi
sekä Ebeneser-säätiöstä (etunimi.sukunimi@ebeneser.fi)
Liisa Lauerma, projektipäällikkö ja kouluttaja (hankkeen koordinointi, aikuisryhmät), puh. 050 464 1485
Aila Holopainen, kouluttaja (tapahtumat, lapsiryhmät), puh. 046 920 2300
Taina Sillanpää, Ebeneser-säätiön toiminnanjohtaja (vapaaehtoistoiminta), puh. 010 229 0891