5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

Espoossa halutaan kannustaa lapsia osallistumaan varhaiskasvatukseen ja siksi olemme mukana viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kokeilu järjestetään kunnallisessa ja ostopalveluna järjestettävässä varhaiskasvatuksessa ajalla 1.8.2019-31.7.2020.

Maksuttoman 20 h/vko varhaiskasvatuksen kokeilussa toiminta perustuu valtakunnallisen ja Espoon oman varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Maksutonta varhaiskasvatusta toteutetaan 4 tuntia päivässä maanantaista perjantaihin klo 8-13 välisenä aikana. Yksiköt määrittelevät itse tarkemman ajan.

Kunnallinen tai ostopalveluna järjestettävä varhaiskasvatus

Jos lapsi on jo kunnallisessa tai ostopalveluna järjestettävässä varhaiskasvatuksessa, maksuttomaan varhaiskasvatukseen ei tarvitse erikseen hakea. Kokeilu koskee kaikkia 2014 syntyneitä lapsia.

Kokeilun vuoksi lapsen ei tarvitse vaihtaa yksikköä, sillä kokeilua toteutetaan kaikissa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Saatte yksiköistä täytettäväksi uudet Sopimus lapsen varhaiskasvatusaika-lomakkeet, joilla voitte ilmoittaa palveluntarpeenne.

Kokeiluvuodelle perheille tehdään uudet maksupäätökset. Maksupäätöksessä palveluntarpeena näkyy 5 v. maksuton varhaiskasvatus. Lapsen osallistuessa 20 maksuttoman viikkotunnin lisäksi muuhun varhaiskasvatukseen, on hänen palveluntarpeensa lisäksi joku seuraavista ilmoituksenne mukaan:

  • 5v. maksuton+varhaiskasvatus vähintään 25 h/vk
  • 5v. maksuton+varhaiskasvatus 15 - 25h/vk
  • 5v. maksuton+varhaiskasvatus max 15 h/vk

Varhaiskasvatusmaksu peritään vain 20 viikkotuntia ylittävältä ajalta.

Vuorohoito

Maksuttoman varhaiskasvatuksen osuus sijoitetaan lasten läsnäolon perusteella klo 8-16 väliselle ajalle neljä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin.Maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään myös viikonloppuna niille lapsille, joille on muutenkin varattu hoito ko. päivälle.

Yksityisen hoidon tuen palveluntuottajat:

Espoossa yksityisen hoidon tuella toimivat päiväkodit ja perhepäivähoitoyrittäjät voivat halutessaan osallistua kokeiluun. Kokeilun toteuttamista varten otetaan käyttöön uusi viisivuotiaiden kuntalisä, jonka avulla yksityiset palveluntuottajat voivat osallistua kokeiluun ja antaa perheille alennusta varhaiskasvatusmaksusta.

Jos yksityisen hoidon tuen palveluntuottaja ei osallistu 20 viikkotunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, perhe voi halutessaan hakea lapselleen paikkaa kunnallisesta tai ostopalveluyksiköstä. Hakemuksen käsittelyssä noudatetaan varhaiskasvatuslain mukaisia käsittelyaikoja.

Eikö lapsenne ole vielä varhaiskasvatuksessa, mutta kokeiluun osallistuminen kiinnostaa?

Mikäli haluatte lapsenne osallistuvan maksuttomaan varhaiskasvatukseen, teidän tulee toimittaa hakemus varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Hakemusten käsittelyssä noudatetaan varhaiskasvatuslain mukaisia käsittelyaikoja. Jos olet jo hakenut lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa syksylle, sinun ei tarvitse tehdä uutta hakemusta.

Lasten kotihoidon tuki ja maksuton varhaiskasvatus

Mikäli saatte kotihoidon tukea, huomioittehan, että Espoo-lisän ja sisarkorotuksen ehtona on, että lapset hoidetaan kotona. Jos perheen viisivuotias lapsi osallistuu maksuttomaan varhaiskasvatukseen, perhe menettää Espoo-lisän ja sisarkorotuksen. Kotihoidon tuella olevilla 5-vuotiailla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan.  

Lisätietoa kokeilusta saatte tarvittaessa lapsenne varhaiskasvatusyksikön johtajalta.