5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

Espoossa halutaan kannustaa lapsia osallistumaan varhaiskasvatukseen ja siksi olemme mukana viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa.
Espoossa vuonna 2019 alkanut kokeilu jatkuu myös toimintavuonna 2020-2021 (1.8.2020-31.7.2021). Kokeiluun voivat osallistua vuonna 2015 syntyneet lapset.

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilun periaatteet

Maksuttoman 20 h/vko varhaiskasvatuksen kokeilussa toiminta perustuu valtakunnallisen ja Espoon oman varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Maksutonta varhaiskasvatusta toteutetaan 4 tuntia päivässä maanantaista perjantaihin klo 8-13 välisenä aikana. Yksiköt määrittelevät itse tarkemman ajan.

Kunnallinen tai ostopalveluna järjestettävä varhaiskasvatus

Jos lapsi on jo kunnallisessa tai ostopalveluna järjestettävässä varhaiskasvatuksessa, maksuttomaan varhaiskasvatukseen ei tarvitse erikseen hakea.

Kokeilun vuoksi lapsen ei tarvitse vaihtaa yksikköä, sillä kokeilua toteutetaan kaikissa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Saatte yksiköistä täytettäväksi uudet Sopimus lapsen varhaiskasvatusaika-lomakkeet, joilla voitte ilmoittaa palveluntarpeenne.

Kokeiluvuodelle perheille tehdään uudet maksupäätökset, joissa otetaan huomioon maksuttoman varhaiskasvatuksen osuus (4 h/pv, 20 h/viikko).

Vuorohoito

Maksuttoman varhaiskasvatuksen osuus sijoitetaan lasten läsnäolon perusteella klo 8-16 väliselle ajalle neljä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin.Maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään myös viikonloppuna niille lapsille, joille on muutenkin varattu hoito ko. päivälle.

Yksityisen hoidon tuen palveluntuottajat:

Espoossa yksityisen hoidon tuella toimivat päiväkodit ja perhepäivähoitoyrittäjät voivat halutessaan osallistua kokeiluun. Kokeilun toteuttamista varten on käytössä viisivuotiaiden kuntalisä, jonka avulla yksityiset palveluntuottajat voivat osallistua kokeiluun ja antaa espoolaisille perheille alennusta varhaiskasvatusmaksusta.

Kokeiluun voi osallistua myös muissa kunnissa toimivat palveluntuottajat, joilla on espoolaisia lapsia varhaiskasvatuksessa. Espoo ei kuitenkaan saa näistä lapsista ja toimipaikoista tietoa Kelalta. Mikäli muussa kunnassa kuin Espoossa toimivan palveluntuottajan toimipaikoissa on espoolaisia 5-vuotiaita lapsia ja palveluntuottaja haluaa olla mukana kokeilussa, pyydämme Teitä ilmoittautumaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen (varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@espoo.fi).

Jos yksityisen hoidon tuen palveluntuottaja ei osallistu 20 viikkotunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, perhe voi halutessaan hakea lapselleen paikkaa kunnallisesta tai ostopalveluyksiköstä. Hakemuksen käsittelyssä noudatetaan varhaiskasvatuslain mukaisia käsittelyaikoja.

Eikö lapsenne ole vielä varhaiskasvatuksessa, mutta kokeiluun osallistuminen kiinnostaa?

Mikäli haluatte lapsenne osallistuvan maksuttomaan varhaiskasvatukseen, teidän tulee toimittaa hakemus varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Hakemusten käsittelyssä noudatetaan varhaiskasvatuslain mukaisia käsittelyaikoja. Jos olet jo hakenut lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa syksylle, sinun ei tarvitse tehdä uutta hakemusta.

Lasten kotihoidon tuki ja maksuton varhaiskasvatus

Mikäli saatte kotihoidon tukea, huomioittehan, että Espoo-lisän ja sisarkorotuksen ehtona on, että perheen lapset eivät ole varhaiskasvatuksessa eikä heistä makseta yksityisen hoidon tukea.
Jos perheen viisivuotias lapsi osallistuu maksuttomaan varhaiskasvatukseen, perhe menettää Espoo-lisän ja sisarkorotuksen. Kotihoidon tuella olevilla 5-vuotiailla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan.  

Lisätietoa kokeilusta saatte tarvittaessa lapsenne varhaiskasvatusyksikön johtajalta.