Lapsi varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen tehtävänä on edistää lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta pohjautuu lapsen omiin mielenkiinnonkohteisiin ja tarpeisiin. Toimintaan sisältyy muun muassa kielellisten taitojen harjoittelua, musiikkia, kuvataiteita ja matematiikkaa. Lapset oppivat asioita leikkien, liikkuen, tutkien ja ilmaisten monipuolisessa oppimisympäristössä.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten hyvinvointia ja luodaan pohjaa laaja-alaiselle osaamiselle. Päämääränä on, että lapsille vähitellen kehittyy kykyä ajatella, oppia, osallistua, vaikuttaa, toimia vuorovaikutuksessa ja huolehtia itsestään. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia.