Monikkoperheiden tuki

Monikkotukeen ovat oikeutettuja perheet, joihin on syntynyt tai otettu ottolapsiksi samanaikaisesti useampi lapsi eli kaksoset, kolmoset jne. Tällöin Kela maksaa vanhempainrahaa 60 arkipäivää enemmän toisesta lapsesta alkaen.

Jos perhe käyttää nämä päivät siten, että ne sijoittuvat normaalin vanhempainrahakauden (158 arkipv) jatkeeksi, monikkoperheiden lasten oikeus varhaiskasvatukseen tai perheen mahdollisuus hakea lasten kotihoidon tukea siirtyy myöhemmäksi vastaavalla ajanjaksolla. Tälle ajanjaksolle monikkolasten perheillä on mahdollisuus hakea Espoo-lisää ns. monikkotukena.

Monikkotuen suuruus on 190 € kuukaudessa. 1.3.2021 alkaen tuki on 160 € kuukaudessa. Sitä maksetaan normaalin 158 arkipäivän vanhempainrahakauden jatkeeksi käytetyiltä päiviltä enintään 60 arkipäivää toisesta samanaikaisesti syntyneestä tai ottolapseksi otetusta lapsesta alkaen.

Monikkotukeen on oikeus vain, jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona ja tuen hakijana on jompikumpi vanhemmista. Monikkotukea ei makseta, jos vanhempi sisarus on kunnallisessa tai ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa tai jos vanhemmasta sisaruksesta maksetaan yksityisen hoidon tukea.

Monikkotukea haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteenä tulee olla kopio Kelan vanhempainrahapäätöksestä ja muutosverokortti sosiaali- ja muuta etuutta varten. Tuki maksetaan takautuvasti lisäpäivien toteutumisen jälkeen.


Monikkotuen hakemus Lomakkeet-sivulla.

Hakemukset palautetaan:
Pia Torvikoski/Jupperin päiväkoti
PL 73302, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh: 046 877 1316

Svensk dagvård:
Svensk dagvård och utbildning
Lucia Bigos
PB 32, 02070 ESBO STAD
tel.  09 816 30640