Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Vanhemmat voivat saada kotihoidon tukea, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä.

Ottovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta, kunnes ottovanhemman vanhempainrahakauden alkamisesta on ensimmäinen maksupäivä mukaan lukien kulunut kaksi vuotta.

Mistä kotihoidon tuki koostuu?

Kotihoidon tuki sisältää lakisääteisen hoitorahan, Espoo-lisän (=kuntalisä) sekä mahdollisen tulosidonnaisen hoitolisän. Espoo-lisä maksetaan perheen nuorimmasta lapsesta. Espoo-lisä on 190 € kuukaudessa, kun lapsi on alle 2-vuotias ja 150 € kuukaudessa, kun lapsi on 2-vuotias.1.3.2021 alkaen Espoo-lisä on alle 2 v 6 kk:n ikäisestä lapsesta 160 € kuukaudessa. Kela maksaa kotihoidon tuen (sisältäen Espoo-lisän) kokonaisuudessaan perheelle. Kotihoidon tuki lisineen on veronalaista tukea perheelle.

Milloin Kela maksaa kotihoidon tuen Espoo-lisää?

Espoo-lisää ei tarvitse hakea erikseen. Kun perhe hakee lakisääteistä kotihoidon tukea, päätös Espoo-lisästä tehdään Kelassa saman hakemuksen perusteella, jos perheellä on oikeus Espoo-lisään. Oikeus Espoo-lisään on vain, jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Espoo-lisää maksetaan kuitenkin myös silloin, jos vanhempi sisarus on maksuttomassa esiopetuksessa (4h/päivä).

Harkinnanvarainen Espoo-lisä

Harkinnanvaraista Espoo-lisää voi saada vain siinä tapauksessa, että kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisaruksella on asiantuntijalausunnossa todettu tehostetun ja erityisen tuen sekä varhaiskasvatuksen tarve. Harkinnanvaraista Espoo-lisää haetaan Espoon kaupungilta suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta. Päätös harkinnanvaraisesta Espoo-lisästä tehdään määräaikaisena ja se lähetetään perheelle. Harkinnanvarainen Espoo-lisä, hakemus (pdf, 73 Kt). Hakemukseen tulee liittää kopio Kelan päätöksestä (Päätös lastenhoidon tuesta).

Kotihoidon tuen suuruus Espoossa

1.1.2021 alkaen:

Yhdestä alle 2-vuotiaasta:
Lakisääteinen hoitoraha 342,95 eur/kk
Espoo-lisä 190,00 eur/kk, 1.3.2021 alkaen 160,00 eur/kk
Mahdollinen tulosidonnainen hoitolisä 183,53 eur/kk

Yhdestä 2-vuotiaasta:
Lakisääteinen hoitoraha 342,95 eur/kk
Espoo-lisä 150,00 eur/kk, 1.3.2021 alkaen 160 eur/kk alle 2 v 6 kk ikäisestä lapsesta
Mahdollinen tulosidonnainen hoitolisä 183,53 eur/kk

Muista alle 3-vuotiaista sisaruksista kustakin:
Lakisääteinen hoitoraha 102,67 eur/kk

Yli 3-vuotiaista, mutta alle kouluikäisistä sisaruksista kustakin:
Lakisääteinen hoitoraha 65,97 eur/kk

Kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa perheelle samanaikaisesti siten, että vanhemmat voivat valita yksilöllisesti kunkin lapsen hoitomuodon (kotihoidon tuki, yksityinen tai kunnallinen päivähoito).

Joustava hoitoraha

Joustavaa hoitorahaa voi saada alle  3-vuotiaan lapsen vanhempi tai muu huoltaja, joka tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta. Vanhemman tai muun huoltajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa, YEL tai MYEL-vakuutuksen piiriin kuuluva yrittäjä tai maatalousyrittäjä tai apurahansaaja, jolla on MYEL-vakuutus.

Lapsi, josta joustavaa hoitorahaa maksetaan, voi olla päivähoidossa.

Työajan mukaiset euromäärät:

Työaika enintään 22,5 h/vko:
Lakisääteinen hoitoraha 244,47 eur/kk

Työaika yli 22,5 h/vko, mutta enintään 30 h/vko:
Lakisääteinen hoitoraha 162,98 eur/kk

Lisätietoja antavat:
Kotihoidontuki ja joustava hoitoraha Kela.fi/Lasten hoidon tuet
Harkinnanvarainen Espoo-lisä: Varhaiskasvatuksen asiantuntija Anita Vataja, 09 81 621 (vaihde)