Yksityiseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen yrityksen tai yhteisön tuottamaa ja kaupungin valvomaa varhaiskasvatusta. Yksityiseen varhaiskasvatukseen maksetaan yksityisen hoidon tukea, jota haetaan Kelalta.

Yksityistä varhaiskasvatusta haetaan suoraan halutusta varhaiskasvatuspaikasta. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että asiakasmaksuista.

Yksityisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien yhteystiedot
Yksityisten perhepäivähoitajien yhteystiedot

Yksityistä varhaiskasvatusta järjestetään myös ostopalveluna ja palvelusetelillä.