Usein kysytyt kysymykset palvelusetelistä

Miten ja millä hakemuksella varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan?

Vastaus: Palveluseteliä haetaan samalla tavalla kuin varhaiskasvatuspaikkaa ja samalla hakemuksella. Hakemuksella Hakutoiveet -kohdassa valitaan palveluseteliyksikkö, johon halutaan hakea. Tämä sama hakemus toimii palvelusetelihakemuksena.

Päätös varhaiskasvatuksen palvelusetelistä tehdään varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa. Ennen päätöstä päätöksentekijä varmistaa lapsen kotikunnan olevan Espoossa.

Voiko hakea useampaan palvelusetelipäiväkotiin?

Vastaus: Huoltaja valitsee hakemukseen 1.-3. toivetta päiväkodeiksi. Toiveet voivat olla palveluseteli- ja/tai kunnallisia päiväkoteja huoltajan valinnan mukaisesti. Palveluohjaus tekee päätöksen huoltajan toiveen mukaisesti, mikäli haetun päiväkodin paikkatilanne sen sallii.

Tuleeko hakemuksessa olla kunnallinen päiväkoti hakutoiveena?

Vastaus: Huoltaja valitsee hakemukseen 1.-3. toivetta päiväkodeiksi. Toiveet voivat olla palveluseteli- ja/tai kunnallisia päiväkoteja huoltajan valinnan mukaisesti. Kunnallista päiväkotia ei tarvitse valita.

En voi tehdä palvelusetelihakemusta, kun olen jo hakenut lapselleni kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Miten toimin?

Vastaus: Voit muokata olemassa olevaa hakemustasi ja lisätä tai poistaa hakutoiveitasi.

Voiko lapsi olla palvelusetelillä osa-aikaisesti?

Vastaus: Lapsi voi olla osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa kunnallisessa tai palvelusetelipäiväkodissa.

Voiko lapsi saada palvelusetelin ja olla samanaikaisesti kotihoidon tai yksityisen hoidon tuella?

Vastaus: Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 5§:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Siten lapsi ei voi saada samanaikaisesti palveluseteliä, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Miten palvelusetelipäätös hyväksytään eVaka-palvelussa?

Vastaus: Päätöksestä tulee tieto huoltajalle Suomi.fi -palveluun, jos huoltaja on ottanut em palvelun käyttöön. Tieto päätöksestä tulee sille huoltajalle, joka on tehnyt hakemuksen. Mikäli huoltaja ei ole ottanut em. palvelua käyttöön, päätös tulee postitse kotiin.

Palvelusetelin päätös hyväksytään eVakassa tai palauttamalla päätöksen liitteenä oleva lomake päiväkotiin. Tällä huoltaja vahvistaa paikan lapselleen päiväkodista ja tämän pohjalta tehdään palvelusetelin arvopäätös.

Mikä on palvelusetelin suuruus? Mitä perhe maksaa?

Vastaus: Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tulosidonnainen kuten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Lapsikohtaisen perheen omavastuuosuuteen vaikuttaa perheen koko ja bruttotulojen sekä perheen ja päiväkodin välisessä palvelusopimuksessa sovitun lapsen viikoittainen varhaiskasvatusaika. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Näillä perusteilla lasketaan perheen maksettavaksi jäävä palvelusetelin omavastuuosuus, joka vastaa kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Omavastuuosuus on 0 - 288 euroa/kk. Tämän lisäksi perheen maksettavaksi voi tulla palvelusetelipäiväkotikohtainen lisämaksu, enintään 50 euroa/lapsi kuukaudessa.

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Varhaiskasvatus/Maksut_varhaiskasvatuksessa

Miten ja milloin saan lapselleni palvelusetelin arvopäätöksen?

Vastaus:  Päätöksestä tulee tieto huoltajalle Suomi.fi -palveluun, jos huoltaja on ottanut em palvelun käyttöön. Tieto päätöksestä tulee sille huoltajalle, joka on tehnyt hakemuksen. Mikäli huoltaja ei ole ottanut em. palvelua käyttöön, päätös tulee postitse kotiin.

Palvelusetelin arvopäätös tehdään noin kuukauden kuluessa lapsen varhaiskasvatuksen aloituksesta. Arvopäätöksessä näkyy mitä perheelle jää maksettavaksi eli omavastuuosuus (0-288 €/kk). Tämän lisäksi perheen maksettavaksi voi tulla palvelusetelipäiväkotikohtainen lisämaksu, enintään 50 euroa/lapsi kuukaudessa.

Jos haluan vaihtaa lapseni varhaiskasvatuspaikkaa, miten toimin?

Vastaus: Jos huoltaja haluaa vaihtaa lapsensa varhaiskasvatuspaikkaa esim. kunnalliseen päiväkotiin, huoltaja tekee uuden hakemuksen. Hakemus on siirtohakemus. Paikan osoittamisessa noudatetaan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan linjauksia (17.2.2011). Siirtohakemus on voimassa 1 vuoden.

Huoltaja tekee kirjallisen ilmoituksen asiakassuhteen päättymisestä nykyisessä palvelusetelipäiväkodissaan vasta, kun huoltajalla on lapsellensa uusi varhaiskasvatuspaikkapäätös. Huoltajan tulee huomioida palveluntuottajan kanssa tehdyssä sopimuksessa olevan irtisanomisajan.

Mistä löydän lisätietoa palvelusetelipäiväkodeista?

Vastaus: Espoon kaupungin nettisivulta löytyy lisätietoa hyväksytyistä palvelusetelipäiväkodeista.

Palveluseteliyksiköt