Tietoa perheille

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä 1.8.2021 alkaen espoolaisille lapsiperheille ja se on yksi vaihtoehto lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. 

Espoon kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle lapsikohtaisen palvelusetelin. Kunta myöntää perheelle palvelusetelin lapsen varhaiskasvatusta varten.

Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta. Palveluseteliä käytettäessä ei voi samanaikaisesti saada yksityisen tai kotihoidon tukea eikä olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

Espoossa palveluseteli myönnetään enintään sen vuoden heinäkuun loppuun (31.7.), jolloin lapsen velvoittava esiopetus alkaa. Esiopetusvuodeksi palveluseteliä haetaan erikseen, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta.

Tulosidonnainen palveluseteli  

Perheille palvelusetelillä tuotettu varhaiskasvatus on enintään 50 euroa kuukaudessa kalliimpaa kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Osa palveluntuottajista voi periä edellä mainittua lisämaksua. Päiväkotikohtaiset hinnat tulevat tälle sivulle maaliskuussa. 

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on tulosidonnainen kuten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. 

Miten palveluseteliä haetaan?

Perheet voivat hakea palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin maaliskuusta 2021 alkaen aikaisintaan 1.8.2021 alkavaan varhaiskasvatukseen. Hakemus tulee jättää 4 kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista.

Lista yksityisistä päiväkodeista, joihin voi käyttää palveluseteliä, tulee nähtäväksi tälle sivulle maaliskuun alkupuolella.

Palveluseteliä haetaan samoin kuin kunnallista varhaiskasvatusta täyttämällä hakemus Espoon sähköisessä palvelussa (espoonvarhaiskasvatus.fi). Päiväkotiin kannattaa olla yhteydessä viimeistään hakemuksen jättämisen jälkeen. 

Päätös palvelusetelistä ja sen arvosta

Perhe saa päätöksen palvelusetelistä viimeistään kuukautta ennen varhaiskasvatuksen alkamista sekä viimeistään varhaiskasvatuksen alkaessa päätöksen palvelusetelin arvosta. Päätökset ovat luettavissa Suomi.fi -palvelussa, jos palvelun on ottanut käyttöön, muuten tieto tulee postitse.