Tietoa palveluntuottajille

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteistä varhaiskasvatusta. Espoon valtuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä ottaa palvelusetelin käyttöön 1.8.2021 alkaen. Palveluseteli otetaan käyttöön yksityisissä päiväkodeissa järjestettävissä varhaiskasvatuspalveluissa. Jokainen palveluntuottaja voi itsenäisesti valita haluaako hakeutua palvelusetelituottajaksi. 

Palvelusetelin arvo

Päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo yli 3-vuotiaasta lapsesta on 870 euroa kuukaudessa lasta kohden. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin hintakatto on 50 euroa kuukaudessa, palveluntuottaja voi periä 0-50 euroa kuukaudessa kunnallista varhaiskasvatusta kalliimpaa varhaiskasvatusmaksua. 

Palveluseteliin liittyvät kertoimet ovat seuraavat: 

 • lapsen iän mukainen kerroin 

  • 3 vuotta täyttäneen lapsen kerroin on 1,00  (870 €)  

  • alle 3-vuotiaan lapsen kerroin on 1,55  (1349 €) 

 • lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen mukainen kerroin 

  • kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kerroin on 1,00  (870 €) 

  • osa-aikaisen varhaiskasvatuksen (enintään 25 h/viikko) kerroin on 0,60  ( 522 €) 

  • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen kerroin on 0,50  (435 €) 

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palveluntuottajat voivat hakeutua palvelusetelituottajiksi PSOP-järjestelmän ( Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä ) kauttaPalveluntuottaja täyttää PSOP-järjestelmässä kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet hakeutumista varten. 31.1.2021 mennessä jätetyt hakemukset käsitellään helmikuun 2021 aikana. PSOP-järjestelmästä näkyy hakemuksen käsittelyn tila. Palveluntuottajat saavat otteen viranhaltijan päätöspöytäkirjasta.  

Palvelusetelin käyttäminen

Perheet voivat hakea palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin maaliskuusta 2021 alkaen. Perhe voi käyttää palveluseteliä 1.8.2021 alkavassa varhaiskasvatuksessa. Perheet hakevat palveluseteliä samoin kuin kunnallista varhaiskasvatusta täyttämällä hakemuksen Espoon sähköisessä palvelussa (eVaka). Hakemuksesta menee paluusähköposti hakijalle, jossa ohjeistetaan ottamaan yhteyttä päiväkotiin. Jos hakija ei ole ottanut yhteyttä päiväkotiin, palveluntuottaja ottaa yhteyttä hakijaan. 

Tiedot hakijoista

Palveluntuottaja (päiväkodin johtaja) näkee koosteen jokaisesta omaan päiväkotiinsa tehdystä hakemuksesta Espoon sähköisestä palvelusta heti, kun perhe on lähettänyt hakemuksen. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus tekee sijoitusehdotuksen päiväkotiin. Kun palveluntuottaja hyväksyy sijoitusehdotuksen, saa perhe hyväksytyn palvelusetelipäätöksen. Tämän jälkeen perhe hyväksyy tai hylkää palvelusetelin sähköisessä palvelussa tai toimittamalla paperisen vastaanottoilmoituksen päiväkotiin.  Palveluntuottajille järjestetään eVaka-koulutusta helmi-maaliskuussa 2021.

Lisätiedot

Palveluntuottajat voivat kysyä Espoon varhaiskasvatuksen palveluseteliin liittyvistä asioista osoitteessa vakapsop@espoo.fi