Kunnalliseen varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakulomake toimii chrome-selaimella.

Hakuajat

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää.

Mikäli varhaiskasvatuksen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja varhaiskasvatuspaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä uuteen työpaikkaan tai äkillisestä uuden opiskelupaikan saamisesta, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa. Tällöin varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen on toimitettava hakemuksen liitteeksi todistukset äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saamisesta. 

Mikäli perhe kieltäytyy myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta, tulee perheen jättää uusi hakemus. Tällöin noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden käsittelyaikaa uutta paikkaa järjestettäessä.

Hakemuksen täyttämisessä huomioitavaa

Hakemus varhaiskasvatukseen täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Sähköiseen varhaiskasvatushakemukseen tarvitaan lapselle suomalainen henkilötunnus. Hakemuksessa ilmoitetaan  lapsen viikoittainen varahaiskasvatuksen tarve sekä toive varhaiskasvatuspaikasta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi, mainitkaa se hakemuksessa.

Ilta- tai vuorohoitoon hakeminen

Haettaessa ilta- tai vuorohoitoa (ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito), hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa todistukset molempien vanhempien osalta ilta- tai vuorotyöstä tai iltaisin tapahtuvasta opiskelusta. Todistukset toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen

Ilta- ja vuorohoitoyksiköt

Varhaiskasvatuspaikan vaihto

Kun lapsella on jo paikka Espoon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja lapselle halutaan hakea toista varhaiskasvatuspaikkaa, tulee lapselle tehdä uusi hakemus varhaiskasvatukseen. Uusi hakemus toimii siirtohakemuksena. Siirtohakemus on voimassa vuoden hakemuksen jättöpäivämäärästä. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään hakija- ja paikkatilanteen sen mahdollistaessa.

Espooseen muuttavat

Muutettaessa toisesta kunnasta Espooseen, hakuaika varhaiskasvatukseen on 4 kuukautta. Hakemuksen voi jättää jo ennen Espooseen muuttoa.

Muutettaessa pääkaupunkiseudun sisällä (Helsinki, Vantaa, Kauniainen) kunnasta toiseen, lapsi voi jatkaa vanhassa kunnallisessa varhaiskasvatuspaikassa enintään muuttamista seuraavan syys- tai kevätkauden loppuun asti.

Varhaiskasvatushakemuksen muutokset ja peruuttaminen

Huoltaja voi tehdä muutoksia hakemukseen itse kirjautumalla www.espoonvarhaiskasvatus.fi -sivulle. Hakemuksen voi perua laittamalla asiasta sähköpostiviestin varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@espoo.fi

Päätöksenteon linjaukset

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti (17.2.2011) linjaukset lasten sijoittamisesta lakisääteiseen suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Lapselle osoitetaan varhaiskasvatuspaikka sijoittamisen linjausten mukaisesti:

 • Varhaiskasvatuspaikka osoitetaan mahdollisuuksien mukaan huoltajien toiveiden mukaisesti.

 • Kun hakijoita on johonkin varhaiskasvatuspaikkaan enemmän kuin vapaita paikkoja, lasten sijoittamisessa noudatetaan seuraavia perusteita:

  • varhaiskasvatuksen tarve: ilta- ja ympärivuorokauden toimivaan varhaiskasvatusryhmään sijoitetaan vain lapset, joilla huoltajan työstä tai opiskelusta johtuva varhaiskasvatuksen tarve ajoittuu muuhun kuin kello 06.30 - 18.00 väliseen aikaan

  • lapsikohtaiset erityissyyt: lapsen sijoittaminen perustuu lastensuojelun, perhetyöntekijän, neuvolan, puheterapeutin, lääkärin tai muuan asiantuntijan lausuntoon tai varhaiskasvatuksen arvioimaan tuen tarpeeseen

  • sisarussuhteet: tavoitteena on sijoittaa sisarukset samaan varhaiskasvatuspaikkaan, mikäli perhe ei muuta toivo

  • kulkuyhteydet: sijoittamisessa selvitetään huoltajien mahdollisuus tuoda lapsi varhaiskasvatukseen (julkinen liikenne vai oma auto, kuljetussuunnat

 • Lasten varhaiskasvatuspaikkapäätöksiä tehtäessä lähtökohtana on myös toimivien lapsiryhmien muodostaminen ja paikkojen tarkoituksenmukainen käyttö.  Päätöksentekijä käyttää harkintaoikeuttaan huomioiden varhaiskasvatuksen kokonaistilanteen.

 • Jos huoltajat toivovat lapsella jo olevan varhaiskasvatuspaikan vaihtamista toiseen paikkaan, noudatetaan uuden varhaiskasvatuspaikan osoittamisessa edellä olevia linjauksia.

Varhaiskasvatuspäätökset tehdään sen vuoden heinäkuun loppuun, jolloin lapsi siirtyy esiopetukseen.