Kerhoon hakeminen

Kerhoon hakeminen, valintaperusteet, päätöksenteko ja kerhomaksut

Syksyllä 2019 käynnistyviin kerhoihin hakuaika on 1.-31.3.2019. Jos lapsenne saa kerhopaikan, saatte päätöksen siitä huhti-toukokuun aikana. Päätös tehdään yhden toimintakauden ajaksi. Kerhon toimintakausi on elokuusta toukokuun loppuun.

Kerhoon haetaan Varhaiskasvatus ja esiopetus-sivulta löytyvällä hakemuksella. Kerhohakemuksen voi jättää, vaikka kerhojen toimintakausi olisi jo alkanut. Kevään 2019 kerhoihin haetaan paperilomakkeella, joita saa netistä Lomakkeet -sivulta tai kerhoista. Kerhohakemukset ovat voimassa kyseisen toimintakauden loppuun asti.

Kerhomaksu vaihtelee viikoittaisten kerhopäivien ja kerhon päivittäisen toiminta-ajan mukaisesti. Kerhomaksut 1.8.2016 alkaen (pdf, 17 Kt)

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos lapselle on myönnetty yksityisen hoidon tuki, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa.

Valintaperusteet:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt valintaperusteet. Kerhoihin valitaan kaksi vuotta täyttäneitä lapsia kunkin kerhon ikärakenne huomioon ottaen. Mikäli kaikkia hakijoita ei voida valita, tehdään valinta seuraavassa etusijajärjestyksessä.

  1. Hakuaikana saapuneet kerhopaikkaa jo edellisenä toimintakautena käyttäneiden lasten hakemukset.
  2. Hakuaikana saapuneet hakemukset, joissa lapsella on sisarusperuste samaan kerhoryhmään.
  3. Hakuaikana saapuneet päivähoitopaikastaan luopuvien lasten hakemukset.
  4. Hakuaikana saapuneet muut kuin edellä mainittujen valintaperusteiden mukaiset hakemukset.
  5. Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Mikäli kaikkia samaan ryhmään kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arpomalla.

Mikäli lapsen ensisijainen kerhopaikan hakutoive ei toteudu, otetaan huomioon mahdollinen toissijainen kerhopaikkatoive tai mahdollinen muu kerhopaikka edellä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti.

Kerhot alueittain

Espoon keskuksen palvelualue

Hiirisuon kerho
Järvenperän päiväkodin kerho
Palttinan kerho
Pikkumestarin kerho

Suvelan asukaspuiston kerho
Suviniityn kerho

Espoonlahti

Espoonlahden päiväkodin kerhot
Kivenlahden kerho
Pisan kerho
Tillinmäen päiväkodin kerho

Leppävaara

Karakallion asukaspuiston kerho

Leppävaaran asukaspuiston kerho Tarinatupa
Lippajärven kerho
Luontokerho Kilonpuiston Metsän aarteenetsijät
Lähderannan luontokerho
Painiityn kerho
Perkkaan asukaspuiston kerho
Säterin kerhot
Viherkallion asukaspuiston kerho
Åbergin kerho

Matinkylä-Olari

Matinkylän kerho

Olarin kerho

Tapiola


Kaislikon kerho
Laajalahden kerho
Mankkaan asukaspuiston kerho
Mankkaan luontokerhot
Tapiolan asukaspuiston kerho
Tapiolan liikuntakerho