Viherkallion asukaspuiston kerho

Viherkallion asukaspuiston kerhossa toimimme lapsilähtöisesti tukien lasten välisten suhteiden syntymistä ja kehittymistä. Kerhossa lapsi harjoittelee sosiaalisia taitoja, toisten huomioimista ja kerhokavereiden kanssa yhdessä toimimista ja leikkimistä.

Kerhossa toimimme säännöllisesti pienryhmissä, jolloin lasten ajatukset ja mielipiteet tulevat paremmin kuulluksi. Hyödynnämme lasten aloitteita, mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia toiminnan suunnittelussa.

Huom! Kerhopäivät muuttuvat syksystä 2019 alkaen.

Keväällä 2019 ke-pe klo 8.30-11.30
Syksyllä 2019 ma-ke klo 8.30-11.30

3-5-vuotiaiden kerho