Kerhot

Kerhot tarjoavat vaihtoehdon koko- tai osapäiväiselle varhaiskasvatukselle. Kotihoidossa olevalla 2-5-vuotiaalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Kerhossa työskentelee kaksi ammattitaitoista ohjaajaa.

Kerhotoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen sekä itsestä että ryhmässä toimimisesta. Kerhotoiminnalla tuetaan itsetunnon kehittymistä ja itsenäistymistä sekä perheitä kasvatustyössä.

Kerhot toimivat joko asukaspuistojen, avoimien päiväkotien tai päiväkotien yhteydessä.

Kerhossa ollaan joko 2 tai 3 tuntia päivässä ilman vanhempia 2-3 päivänä viikossa kerhon toimintapäivistä riippuen. Ryhmäkoko on noin 14 lasta riippuen lasten iästä.

Kerhoissa lapsilla on eväshetki. Tätä varten vanhemmat laittavat kotoa mukaan pienet välipalaeväät, esim. juoma, hedelmä ja sämpylä.

Lapset on vakuutettu kerhotoiminnan ajaksi.

Kerhot noudattavat varhaiskasvatuksen esiopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Kerhoon hakeminen, valintaperusteet, päätöksenteko ja kerhomaksut

Varsinainen hakuaika syksyllä 2020 käynnistyviin kerhoihin hakuaika on 2.-31.3.2020. Kerhoihin voi kuitenkin hakea ympäri vuoden. Päätös kerhopaikasta tehdään yhden toimintavuoden ajaksi. Kerhon toimintavuosi on elokuusta toukokuun loppuun.

Kerhoon haetaan Varhaiskasvatus ja esiopetus-sivulta löytyvällä hakemuksella. Kerhohakemuksen voi jättää, vaikka kerhojen toimintavuosi olisi jo alkanut. Kerhohakemukset ovat voimassa kyseisen toimintavuoden loppuun asti. Kerhohakemukselle pääsee myös oheisen linkin kautta: Kerhohaku

Kerhoon osallistumisesta ei peritä maksua 1.8.2019 alkaen (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.3.2019).

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos lapselle on myönnetty yksityisen hoidon tuki, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa.

Valintaperusteet:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt valintaperusteet. Kerhoihin valitaan kaksi vuotta täyttäneitä lapsia kunkin kerhon ikärakenne huomioon ottaen. Mikäli kaikkia hakijoita ei voida valita, tehdään valinta seuraavassa etusijajärjestyksessä.

  1. Hakuaikana saapuneet kerhopaikkaa jo edellisenä toimintakautena käyttäneiden lasten hakemukset.
  2. Hakuaikana saapuneet hakemukset, joissa lapsella on sisarusperuste samaan kerhoryhmään.
  3. Hakuaikana saapuneet päivähoitopaikastaan luopuvien lasten hakemukset.
  4. Hakuaikana saapuneet muut kuin edellä mainittujen valintaperusteiden mukaiset hakemukset.
  5. Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Mikäli kaikkia samaan ryhmään kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arpomalla.

Mikäli lapsen ensisijainen kerhopaikan hakutoive ei toteudu, otetaan huomioon mahdollinen toissijainen kerhopaikkatoive tai mahdollinen muu kerhopaikka edellä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti.

Kerhot alueittain

Espoon keskus
Hiirisuon kerho
Järvenperän kerho
Kirkkojärven kerho
Palttinan kerho
Pikkumestarin kerho
Suvelan asukaspuiston kerho
Suviniityn kerho

Espoonlahti
Espoonlahden päiväkodin kerhot
Kaitaanniityn päiväkodin kerho
Pisan kerho
Tillinmäen päiväkodin kerho

Leppävaara
Karakallion asukaspuiston kerho
Lähderannan luontokerho
Painiityn kerho
Perkkaan asukaspuiston kerho
Säterin kerhot
Viherkallion asukaspuiston kerho
Åbergin kerho

Matinkylä-Olari
Olarin asukaspuiston kerho

Tapiola
Kaislikon kerho
Laajalahden kerho
Mankkaan asukaspuiston kerho
Mankkaan luontokerhot
Tapiolan asukaspuiston kerho