Kerhot

Kerhot tarjoavat vaihtoehdon koko- tai osapäiväiselle varhaiskasvatukselle. Kotihoidossa olevalla 2-5-vuotiaalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Kerhossa työskentelee kaksi ammattitaitoista ohjaajaa.

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos perheelle maksetaan yksityisen hoidon tukea, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa.

Kerhotoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen sekä itsestä että ryhmässä toimimisesta. Kerhotoiminnalla tuetaan itsetunnon kehittymistä ja itsenäistymistä sekä perheitä kasvatustyössä.

Kerhot toimivat joko asukaspuistojen, avoimien päiväkotien tai päiväkotien yhteydessä.

Kerhossa ollaan joko 2 tai 3 tuntia päivässä ilman vanhempia 2-3 päivänä viikossa kerhon toimintapäivistä riippuen. Ryhmäkoko on noin 14 lasta riippuen lasten iästä.

Kerhoissa lapsilla on eväshetki. Tätä varten vanhemmat laittavat kotoa mukaan pienet välipalaeväät, esim. juoma, hedelmä ja sämpylä.

Lapset on vakuutettu kerhotoiminnan ajaksi.

Kerhot noudattavat varhaiskasvatuksen esiopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Kerhoon hakeminen, päätöksenteko ja kerhomaksut

Syksyllä 2018 käynnistyviin kerhoihin hakuaika on 1.-31.3.2018. Jos lapsenne saa kerhopaikan, saatte päätöksen siitä huhti-toukokuun aikana. Päätös tehdään yhden toimintavuoden ajaksi. Kerhon toimintavuosi on elokuusta toukokuun loppuun.

Kerhoon haetaan Varhaiskasvatus ja esiopetus-sivulta löytyvällä hakemuksella. Kerhohakemuksen voi jättää, vaikka kerhojen toimintavuosiolisi jo alkanut. Kerhohakemukset ovat voimassa kyseisen toimintavuoden loppuun asti.

Kerhomaksu vaihtelee viikoittaisten kerhopäivien ja kerhon päivittäisen toiminta-ajan mukaisesti. Kerhomaksut 1.8.2016 alkaen (pdf, 17 Kt)

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos lapselle on myönnetty yksityisen hoidon tuki, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa.

Espoon keskus
Hiirisuon kerho
Järvenperän kerho
Kirkkojärven kerho
Palttinan kerho
Pikkumestarin kerho

Suvelan asukaspuiston kerho
Suviniityn kerho

Espoonlahti
Espoonlahden päiväkodin kerhot
Kaitaanniityn päiväkodin kerho
Kivenlahden kerho
Paapuurin avoimen päiväkodin kerho
Pisan kerho
Tillinmäen päiväkodin kerho

Leppävaara
Karakallion asukaspuiston kerho

Leppävaaran asukaspuiston kerho Tarinatupa
Lippajärven kerho
Luontokerho Kilonpuiston Metsän aarteenetsijät
Lähderannan luontokerho
Painiityn kerho
Perkkaan asukaspuiston kerho
Säterin kerhot
Viherkallion asukaspuiston kerho
Åbergin kerho

Matinkylä-Olari
Matinkylän kerho

Olarin kerho

Tapiola
Kaislikon kerho
Laajalahden kerho
Mankkaan asukaspuiston kerho
Mankkaan luontokerhot
Tapiolan asukaspuiston kerho
Tapiolan liikuntakerho