Syksy 2020

 

Syksy 2020

Åbergin lastentalon puistopihan peruskorjaus

Åbergin lastentalon puistopiha peruskorjataan. Korjaustoimet ovat mittavat, minkä vuoksi Åbergin lastentalo suljetaan syystoimintakaudeksi 13.8.-22.12.2020.

Leppävaaran asukaspuisto (osoite Pikkulinnunreitti 16 02660 Espoo) sekä Perkkaan asukaspuisto (osoite Majurinpolku 3 02600 Espoo) palvelevat kuntalaisia syyskaudella 2020. Palvelun tarjoamisessa huomioidaan vallitseva korona-tilanne. Lisätietoja asukaspuistoista: www.espoo.fi/Kasvatus ja opetus/Varhaiskasvatus/Avoin varhaiskasvatus ja kerhot/Asukaspuistot

Lisätietoja Åbergin puistopihan peruskorjauksesta:

Pekka Koivula

Työpäällikkö/Arbetschef

Tilapalvelut-liikelaitos/ Affärsverket Esbo lokaler

Puh./Tfn 050 5634 206

pekka.koivula@espoo.fi

Mervi Granath

Varhaiskasvatusyksikön johtaja / Day Care Centre Manager

Ajurinmäen päiväkoti, PL 65315, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lintulan päiväkoti, PL 71314, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Åbergin lastentalo, PL 65317, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Puhelin 0407749998

mervi.granath@espoo.fi