Pisan kerho

Pisan kerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville 3-5-vuotiaille lapsille. Kerhot kokoontuvat  3 kertaa viikossa.

Kerhojen päiväohjelmaan kuuluu jokaisella kerhokerralla piirihetki, eväiden syönti, ohjattua toimintaa, vapaata leikkiä sekä vaihdellen ulkoilua. Ohjattu toiminta vaihtelee kuukausittain laadittavan suunnitelman mukaan ja sen sisältöalueet vaihtelevat lasten ikäjakauman mukaan.

Pisan kerhossa kokoontuu myös Viskareiden (s. 2013) oma ryhmä, jossa pääpaino on lähestyvän esiopetusvuoden tiedoissa ja taidoissa. Viskariryhmä muodostetaan, jos lapsia on vähintään viisi.

Kerhoihin haetaaan päivähoito- ja kerhohakemuksella, joka löytyy  Varhaiskasvatus ja esiopetus -sivulta.

Keskitetty hakuaika kerhoihin on keväällä, mutta kerhoon voi hakea koska vaan, sillä paikkoja saattaa vapautua kesken kauden. Kerhoon haetaan päivähoitohakemuksella. Kerhotoiminnasta peritään maksu. Jos perhe saa yksityisen kodinhoidontukea, ei perheellä ole oikeutta kerhopaikkoihin. Kerhoon osallistuminen ei vaikuta perheen Kela- etuuksiin. Kerhoihin haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kerhot noudattavat koulujen työ- ja loma-aikoja.

Pisan kerhon ohjaajina toimii kaksi varhaiskasvatuksen ammattilaista eli lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Toivomme teidän olevan ennen lapsenne kerhoaloitusta yhteydessä meihin, jotta voimme sopia lapsen tutustumisjaksosta. (Elokuussa palaamme töihin muutama päivä ennen kerhojen alkua.)

Kerhopäivät elokuusta 2018 alkaen

Ti, ke ja pe 9-12

3-5-vuotiaiden kerho