Karakallion asukaspuiston kerho

Karakallion asukaspuiston kerhossa luomme turvallisen ja positiivisen ilmapiirin, jossa lasta rohkaistaan ja tuetaan. Kerhossa lapsi tutustuu kerhokavereihin sekä opettelee ryhmässä toimimista, leikkitaitoja ja harjoittelee erossa oloa vanhemmista. Kerhossa etenemme lapsen tahdissa, pienin askelin, tuetusti.

Kerhon aikana kerholaisilla on mahdollisuus vapaaseen leikkiin, jonka lisäksi kerhossa on myös ohjattuja toimintatuokioita. Leikkien kautta lapset oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Kerhopäiviin sisältyy lauluja, satuja, liikkumista ja käden taitoja. Ulkoilemme kaikenlaisella säällä, joten säänmukainen varustus on tarpeen.

to-pe klo 8.30-11.30

2-3-vuotiaiden kerho