Kerhot

Kerhot tarjoavat vaihtoehdon koko- tai osapäiväiselle varhaiskasvatukselle. Kotihoidossa olevalla 2-5-vuotiaalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Kerhossa työskentelee kaksi ammattitaitoista ohjaajaa.

Kerhotoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen opetteleminen ja myönteisten kokemusten saaminen sekä itsestä että ryhmässä toimimisesta. Kerhotoiminnalla tuetaan itsetunnon kehittymistä ja itsenäistymistä sekä perheitä kasvatustyössä.

Kerhot toimivat joko asukaspuistojen, avoimien päiväkotien tai päiväkotien yhteydessä.

Kerhossa ollaan joko 2 tai 3 tuntia päivässä ilman vanhempia 2-3 päivänä viikossa kerhon toimintapäivistä riippuen. Ryhmäkoko on noin 14 lasta riippuen lasten iästä.

Kerhoissa lapsilla on eväshetki. Tätä varten vanhemmat laittavat kotoa mukaan pienet välipalaeväät, esim. juoma, hedelmä ja sämpylä.

Lapset on vakuutettu kerhotoiminnan ajaksi.

Kerhot noudattavat varhaiskasvatuksen esiopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Kerhoon hakeminen, päätöksenteko, kerhomaksut ja valintaperusteet

Kerhon toimintakausi on elokuusta toukokuun loppuun. Uudelle toimintakaudelle tulee aina tehdä uusi hakemus. Seuraavan toimintakauden kerhoihin haetaan maaliskuussa. Päätös kerhopaikasta tehdään yhden toimintakauden ajaksi.

Kerhoihin voi kuitenkin hakea myös hakuajan jälkeen mahdollisesti toimintakauden aikana vapautuville paikoille.

Kerhoon haetaan Varhaiskasvatus ja esiopetus-sivulta löytyvällä hakemuksella. Hakulomake toimii chrome-selaimella. Kerhohakemuksen voi jättää, vaikka kerhojen toimintakausi olisi jo alkanut. Kerhohakemukset ovat voimassa kyseisen toimintakauden loppuun asti.

Kerhoon osallistumisesta ei peritä maksua 1.8.2019 alkaen (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 20.3.2019).

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Jos lapselle on myönnetty yksityisen hoidon tuki, ei lapselle voida myöntää kerhopaikkaa. Lapsella voi olla vain yksi paikka kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Tämä tarkoittaa, että lapsella ei voi olla yhtä aikaa kahta kerhopaikkaa tai kerhopaikka ja varhaiskasvatuspaikka (esim. päiväkodissa).

Valintaperusteet:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt valintaperusteet. Kerhoihin valitaan kaksi vuotta täyttäneitä lapsia kunkin kerhon ikärakenne huomioon ottaen. Mikäli kaikkia hakijoita ei voida valita, tehdään valinta seuraavassa etusijajärjestyksessä.

  1. Hakuaikana saapuneet kerhopaikkaa jo edellisenä toimintakautena käyttäneiden lasten hakemukset.
  2. Hakuaikana saapuneet hakemukset, joissa lapsella on sisarusperuste samaan kerhoryhmään.
  3. Hakuaikana saapuneet päivähoitopaikastaan luopuvien lasten hakemukset.
  4. Hakuaikana saapuneet muut kuin edellä mainittujen valintaperusteiden mukaiset hakemukset.
  5. Hakuajan ulkopuolella saapuneet hakemukset hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Mikäli kaikkia samaan ryhmään kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arpomalla.

Mikäli lapsen ensisijainen kerhopaikan hakutoive ei toteudu, otetaan huomioon mahdollinen toissijainen kerhopaikkatoive tai mahdollinen muu kerhopaikka edellä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti.

Kerhot alueittain

Espoon keskuksen kerhot
Espoonlahden kerhot
Leppävaaran kerhot
Matinkylä-Olarin kerhot
Tapiolan kerhot