Avoimet päiväkodit

Avoimien päiväkotien toiminta on siirtynyt osaksi asukaspuistojen toimintaa.

Tervetuloa asukaspuiston asiakkaaksi!