Ilta- ja viikonloppukäyttö

KUNTALAISKÄYTÖN TIEDOTE 7.8.2020

ASUKASPUISTOT JA PÄIVÄKODIT

Kuntalaiskäyttöä sivistystoimen tiloissa jatketaan kulloinkin voimassa olevia turvaväli- ja hygieniaohjeistuksia sekä mahdollisia kokoontumisrajoituksia noudattaen. Varaudutaan myös kuntalaiskäytön nopeaan keskeyttämiseen tilanteen mahdollisesti muuttuessa.

Tilojen käyttäjän vastuut:

Tilan ulkopuolisen käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tilaisuuden osallistujamäärä mahdollistaa riittävät turvavälit, yleisohjeena on ottaa käyttöön maksimissaan puolet tilan kapasiteetista (LEPPÄVAARAN ASUKASPUISTO MAX 12 HENKILÖÄ). Tilaisuuden järjestäjän tulee itse varata käsien desinfiointiaineita osallistujille tai ohjata pesemään kädet sisään tullessa, sekä siistiä tilat tehostetusti käytön päätyttyä samaan kuntoon kuin tilaisuuden alkaessa.

Toimintayksikön vastuut:

Varauksen vastuuhenkilöä tulee muistuttaa ryhmäkoko-, turvaväli- ja hygieniasääntöjen noudattamisesta samalla kun varaus vahvistetaan. Sopimuksen allekir