Ilta- ja viikonloppukäyttö

KUNTALAISKÄYTÖN TIEDOTE 7.8.2020

ASUKASPUISTOT JA PÄIVÄKODIT

Kuntalaiskäyttöä sivistystoimen tiloissa jatketaan kulloinkin voimassa olevia turvaväli- ja hygieniaohjeistuksia sekä mahdollisia kokoontumisrajoituksia noudattaen. Varaudutaan myös kuntalaiskäytön nopeaan keskeyttämiseen tilanteen mahdollisesti muuttuessa.

Tilojen käyttäjän vastuut:

Tilan ulkopuolisen käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tilaisuuden osallistujamäärä mahdollistaa riittävät turvavälit, yleisohjeena on ottaa käyttöön maksimissaan puolet tilan kapasiteetista (LEPPÄVAARAN ASUKASPUISTO MAX 12 HENKILÖÄ). Tilaisuuden järjestäjän tulee itse varata käsien desinfiointiaineita osallistujille tai ohjata pesemään kädet sisään tullessa, sekä siistiä tilat tehostetusti käytön päätyttyä samaan kuntoon kuin tilaisuuden alkaessa.

Toimintayksikön vastuut:

Varauksen vastuuhenkilöä tulee muistuttaa ryhmäkoko-, turvaväli- ja hygieniasääntöjen noudattamisesta samalla kun varaus vahvistetaan. Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä asiakkaille voi jakaa myös kaupungin virallisia pandemiatiedotteita: https://espoo.emmi.fi/l/T52bK-xpC92k

Lisäsiivous tilataan toimintayksiköstä tarpeen mukaan. Jos mahdollista, kuntalaiskäytössä oleviin tiloihin voi jättää käsien desinfioimisaineita tai ylimääräisiä siivousvälineitä asiakkaiden käytettäväksi.

Toimintayksikön henkilökunnan tulee seurata tilojen siisteyttä sekä mahdollisuuksien mukaan myös ryhmäkokoja, ja ilmoittaa herkästi asiakaspalveluun mahdollisista haasteista. Kuntalaiskäyttöä voidaan rajata tarvittaessa tai keskeyttää se kokonaan.

Lisätietoja tarvittaessa kuntalaiskäytön asiakaspalvelusta: varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi

Yleistä tilavuokrauksesta

Espoon asukkaat ja järjestöt/yhdistykset voivat vuokrata/varata asukaspuiston tiloja iltaisin (klo 17-22) ja viikonloppuisin (klo 9-22) yksityiseen ja yhteisölliseen käyttöön, esim. lasten syntymäpäiviin, perhejuhliin tai kokouksiin.

Varhaiskasvatuksen tiloissa päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Myös kynttilöiden polttaminen ja eläinten tuominen tiloihin on kiellettyä.

Tilojen käytöstä peritään korvaus:

  • normaali käyttökorvaus 15 e/h
  • alennettu käyttökorvaus 7,5 e/h

Tarkennuksia hinnoitteluun:

Yksittäisissä varauksissa minimivaraus on aina 3 t eli käyttökorvausta peritään aina vähintään 3 x 15 euroa. Tämän ylittävä varausaika laskutetaan tunti kerrallaan. Esimerkiksi 4 tunnin varauksen hinta on siis miniminivaraus 3 t + lisävaraus 1 t = 45 e + 15 e = 60 euroa.

Jos kyse on koko kauden jatkuvasta säännöllisestä vuorosta, veloitetaan käyttökorvausta aina  ”per alkava tunti”, eli laskutetaan vähintään 1 x 15 euroa. 

Maksuton tilojen käyttö:

Maksuttomaan tilojen käyttöön on aina oikeutettua sivistystoimen tulosyksiköiden oma toiminta sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelman mukainen toiminta.

Lisäksi maksuttomaan käyttöön on oikeutettua seuraava espoolaisille suunnattu sivistystoimen perustoimintaa ja -palveluja merkittävästi täydentävä ja tukeva, voittoa tavoittelematon toiminta:

  • aluenuorisojärjestöjen ja partiolippukuntien, varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten, liikuntayhdistysten ja opiskelijajärjestöjen sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta
  • Espoon asukasfoorumien sekä rekisteröityjen asukas- ja kaupunginosayhdistysten toiminta
  • vanhus-, sota- ja siviiliveteraani-, eläkeläis-, vammais-, sairaus- ja työttömyysjärjestöjen toiminta
  • Espoon kaupungin muiden toimialojen lapsille ja nuorille järjestämä toiminta
  • varhaiskasvatuksen vanhempaintoiminta

Alennettu käyttökorvaus: