Asukaspuistot

Asukaspuistotoiminta on tarkoitettu eri-ikäisille lapsille, heidän huoltajilleen ja muille lasten kanssa toimiville aikuisille sekä pienille koululaisille. 

Asukaspuistot ovat avoinna arkisin kello 8.00-16.00, jolloin toimintaa järjestetään alle kouluikäisille lapsille ja heidän kanssaan oleville aikuisille. Asukaspuistoihin alle kouluikäiset lapset voivat tulla vain yhdessä oman aikuisen kanssa.

Toiminta on avointa ja maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. 

Asukaspuistojen päivittäistä kävijämäärää seurataan asiakkaiden itse merkitsemien läsnäolotietojen avulla. Käytännöt vaihtelevat hieman puistosta toiseen ja henkilöstö opastaa merkintöjen tekemisessä. 

Asukaspuisto on tapaamispaikka lapsille ja aikuisille 

Lapsi voi harjoitella ryhmässä toimimista yhdessä muiden lasten kanssa, omien tunteiden ja ajatusten sanottamista (tunnetaidot) ja saa kokemuksen ohjatusta ryhmätoiminnasta ja sen sisällöistä (esimerkiksi liikunta, taidekasvatus, nukketeatteri). Ohjattuun toimintaan osallistutaan yhdessä oman huoltajan tai muun aikuisen kanssa. Leikki on keskeisin toimintatapa asukaspuistossa.  

Aikuisten on mahdollisuus tavata samassa elämätilanteessa olevia. Lapsen ja aikuisen positiivista vuorovaikutusta tuetaan pedagogisen toiminnan kautta. Asukaspuiston lapset ja aikuiset muodostavat lähiyhteisön, joka mahdollistaa myönteisiä kohtaamisia ja kokemuksia arjessa – myös eväiden kera yhteisen pöydän ääressä. 

Huolehdimme yhdessä asukapuistoissa ympäristöstä, siisteydestä ja viihtyvyydestä. 

Asukaspuistojen sisätiloja asukkaat voivat vuokrata iltaisin ja viikonloppuisin. 

Asukaspuistojen toiminta perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan
Espoon varhaiskasvatussuunnitelma (pdf, 4098 Kt) 

Toiminta on tavoitteellista, lapsilähtöistä, monipuolista ja ohjattua. Ohjattuun toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

Asukaspuiston henkilöstö on kasvatusalan koulutuksen saanutta, osaavaa ja motivoitunutta tukemaan perheitä heidän arjessaan. 

Asukaspuistojen tapahtumat, juhlat ja muu toiminta suunnitellaan yhdessä niihin osallistuvien asiakkaiden kanssa. Asukaspuiston käyttäjät voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin yhdessä henkilöstön kanssa eri tavoin. Jokaisen asukaspuiston toiminta on omannäköistään perustuen esimerkiksi käytössä oleviin sisä- ja ulkotiloihin.  
Puistojen pihalle perheet ovat tervetulleita ulkoilemaan perheille sopivana ajankohtana ja se on käytössä myös aukioloaikojen ulkopuolella. 

Asukapuistoissa on toimintaa vauvaperheille 

Asukaspuistoissa järjestetään tapaamisia ja toimintaa vauvaperheille.  Vauvaperhetoiminta on jatkumo neuvoloissa alkanutta perhevalmennusta.  

 
Asukaspuisto on hyvä paikka pienille koululaisille

Aamuisin ennen koulun alkua ja iltapäivisin koulun jälkeen asukaspuistot ovat avoinna myös pienille koululaisille. 

Asukaspuistoissa tarjottava välipala on tarkoitettu 1–2 –luokkalaisille.  

Pienille koululaisille järjestetään ohjattua toimintaa. Lapset pääsevät osallistumaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.  

Useissa asukaspuistoissa isommilla koululaisilla on mahdollisuus omaehtoiseen toimintaan ja liikuntaan.