Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen kesä 2021

Huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta heinäkuun varhaikasvatuksesta; Asiakaspalautekysely kesä 2021
Asiakaspalaute linkki myös lähetetään kaikille heinäkuussa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille. 

Ohjeita koronaviruksen takia

Espoon kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille lapsille monimuotoista varhaiskasvatusta ja esiopetusikäisille esiopetusta. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä. Varhaiskasvatus toteutuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena.

Vanhemmat voivat hakea lapselle varhaiskasvatuspaikan tai käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Kaupunki järjestää varhaiskasvatusta päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä avointa varhaiskasvatusta asukaspuistoissa, avoimissa päiväkodeissa ja kerhoissa.

Espoossa on runsaasti yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja. Vanhemmat, jotka valitsevat yksityisen varhaiskasvatuksen, voivat saada yksityisen hoidon tukea ja siihen liittyvää kuntalisää.

Vanhemmat voivat hoitaa lapsiaan kotona ja saada kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi.