Hakeutuminen taiteen perusopetuksen oppilaitokseksi

Espoossa taiteen perusopetuksen oppilaitoksista päättää kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vahvistamalla tai hyväksymällä opetussuunnitelman.

Mikäli taideopetusta antavalla oppilaitoksella on tavoitteena antaa taiteen perusopetusta, tulee sen olla yhteydessä valmistelijaan ks. Yhteystiedot. Valmisteluprosessin aikana tarkastellaan monipuolisesti oppilaitoksen toimintaedellytyksiä, erityisesti toiminnan laatua ja pitkäjänteisyyttä.  

Oppilaitoksen opetussuunnitelman tultua opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamaksi tai hyväksymäksi oppilaitos sitoutuu

  • ilmoittamaan kaupungille toiminnassaan ja/tai toimintaympäristössään tapahtuvista olennaisista muutoksista. Näitä ovat sellaiset muutokset, joiden johdosta oppilaitoksen toiminnan jatkuvuus ja vakaus taikka yhteydenpito oppilaitokseen voivat vaarantua
  • vastaamaan oppilaitoksen tilaa ja toimintaolosuhteita koskeviin kyselyihin 
  • osallistumaan kaupungin järjestämiin puolivuosittaisiin oppilaitostapaamisiin
  • julkaisemaan lautakunnan vahvistaman tai hyväksymän opetussuunnitelman nettisivuillaan tai muussa avoimessa ympäristössä (esimerkiksi ePerusteet)

Opetussuunnitelman vahvistaminen tai hyväksyminen koskee ainoastaan oppilaitoksen Espoon alueella tapahtuvaa toimintaa. Taiteen perusopetuksen toimijaksi hakeutuminen ei velvoita kaupunkia avustamaan oppilaitosta taloudellisesti tai järjestämään tiloja sen käyttöön.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vahvistaa tai hyväksyy oppilaitoksen opetussuunnitelman toistaiseksi. Tämä voidaan perua, mikäli oppilaitoksen toiminta ei

  • noudata taiteen perusopetuksesta laeissa, asetuksissa ja yleissitovissa sopimuksissa säädettyä
  • noudata opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamaa tai hyväksymää opetussuunnitelmaa
  • mikäli oppilaitoksen toiminnan jatkuvuus ja vakaus on pysyvästi vaarantunut.

Uusien toimijoiden hakemuksia otetaan vastaan jälleen syksyllä 2021

Espoon organisaation muutoksesta johtuen emme ota vastaan uusia taiteen perusopetuksen toimijoiden hakemuksia kevät-kesäkaudella 2021. Uusia hakemuksia on mahdollista toimittaa jälleen syksystä 2021 alkaen. Tiedotamme haun aukeamisesta lisää myöhemmin.

Taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset vuodelle 2022

Taiteen perusopetuksen toiminta-avustuksen hakuaika vuodelle 2022 on päättynyt 30.4.2021.

Selvitys vuodelle 2020 saaduista toiminta-avustuksista

Selvitykset vuodelle 2020 saaduista toiminta-avustuksista on tullut toimittaa avustuksen myöntäneeseen tulosyksikköön 30.4.2021 mennessä.