Uusi suunnitelma ohjaa Espoon koulujen ja lukioiden palveluverkon kehittämistä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.1.2018 klo 13.00

Tulevaisuudessa kaikki espoolaiset oppilaat ja opiskelijat opiskelevat terveissä ja turvallisissa tiloissa ja palveluverkkoa uudistetaan oppimisen näkökulmasta, todetaan Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelmassa 2018-2027.

Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluverkosta ja sen muutoksista valmisteltu suunnitelma on osa valtuuston hyväksymää Koulut kuntoon -hanketta. Se on vastaus kaupungin väestömäärän nopeaan kasvuun, kaupunkirakenteen muutoksiin sekä toiminnan järjestämisen, esimerkiksi uusien opetussuunnitelmien, mukanaan tuomiin muutostarpeisiin.

Tilankäyttösuunnitelmaan sisältyviä yksittäisiä koulujen siirtymisiä, lakkauttamisia tai yhdistämisiä ei päätetä tämän suunnitelman hyväksymisellä, vaan niistä jokaisesta päätetään erikseen. Opetuksen järjestämisestä päättää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Tilojen korjaamisesta, vuokraamisesta ja rakentamisesta päättää tila- ja asuntojaosto ja investointiohjelmasta päättää valtuusto.

Suunnitelmaa päivitetään vuosittain, ja myös yllättävät tilanteet voivat aiheuttaa siihen muutoksia.

Investointikatto asettaa reunaehdot

Tilankäyttö perustuu palvelutarpeeseen. Tilankäyttösuunnitelma on laadittu käyttäen Espoon virallisia väestöennusteita ikäluokittain ja alueittain. Kunkin alueen tilakapasiteetti mitoitetaan alueen oppilasmäärien mukaan.

Nyt esitettävässä suunnitelmassa on kaupungin investointiohjelma hyödynnetty täysimääräisesti valtuuston hyväksymän investointikaton puitteissa. Jos suunnitelmaan lisätään kohteita, on sieltä vastaavasti poistettava muita kohteita, jotta investointikatossa pysytään.

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö

Tilankäyttösuunnitelmassa keskeistä Koulut kuntoon-tavoitteen mukaisesti on, että oppilailla, opiskelijoilla ja henkilökunnalla on terveelliset ja turvalliset koulutilat. Tavoitteena on välttää hätäväistötilanteita. Tulevat korjaustarpeet pyritään ennakoimaan siten, että poikkeusjärjestelyjen suunnittelu pystytään käynnistämään ennakoidusti ja riittävän ajoissa.

Tavoitteen toteutuminen merkitsee joissakin tapauksissa koulumatkojen pidentymistä. Perusopetuksen väistötilanteet pyritään mahdollisimman usein järjestämään omalla oppilasalueella. 

Kouluverkkoa uudistetaan

Kouluyksikköjen kokoa kasvatetaan palvelutarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Suurempi kouluyksikkö pystyy tarjoamaan paremmat mahdollisuudet valinnaisuuteen, joustavaan ryhmittelyyn ja muihin pedagogisiin ratkaisuihin. Lisäksi opiskeluhuollon palvelut ovat niissä saatavissa useammin kuin pienissä kouluissa. Myös käyttökustannukset ovat suuremmissa yksiköissä edullisemmat. 

Aivan pienimmistä kouluista joko luovutaan, ne yhdistetään toiseen yksikköön tai niitä kasvatetaan. Mahdollisuuksien mukaan muodostetaan yhtenäisiä peruskouluja, jotka sisältävät kaikki perusopetuksen vuosiluokat 1-9. Peruskouluilla ja lukioilla on erilaiset tavoitteet. Siksi niitä pyritään erottamaan eri kiinteistöihin. Palveluverkkoa kehitetään myös niin, että erityisoppilailla on mahdollisuus edellytystensä mukaiseen integraatioon yleisopetuksen oppilaiden kanssa. Tämä tarkoittaa joistakin erityiskouluista luopumista itsenäisinä yksikköinä.
 

Tutustu suunnitelmaan: Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2018-2027 (pdf, 1116 Kt)

Huom! Palautteen antamiseen ei tule käyttää tämän sivun yläreunassa olevaa Anna palautetta -painiketta!
Ohjeet palautteen antamiseen on alempana tällä sivulla.


Päätöksentekoprosessi ja vaikuttaminen

Koulujen tilankäyttösuunnitelma on virkamiesesitys lautakunnalle. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kuuli selostuksen ja kävi keskustelua tilankäyttösuunnitelmasta iltakoulussaan 10.1.2018 ja käsittelee asiaa kokouksessaan 14.2.2018.

Suunnitelmasta järjestetään kaksi asukastilaisuutta:

• to 11.1. klo 17.30–19.30 Valtuustotalo, valtuustosali, Espoonkatu 5, 02770 Espoo
• ma 15.1. klo 17.30–19.30 Tapiolan koulun ja lukion auditorio, Opintie 1, 02100 Espoo

Suunnitelman esittely on mahdollista katsoa suorana verkossa 11.1.2018 klo 17.30 tai myöhemmin tallenteena. Linkki suoraan lähetykseen on http://www.mediaserver.fi/live/espoo.

Tallennetta voi katsoa Espoon kaupungin Youtube-kanavalla.
 

Kuntalaiset voivat antaa palautetta suunnitelmasta

Kuntalaiset voivat antaa palautetta suunnitelmasta to 11.1. klo 13 – ti 23.1. klo 8 välisenä aikana verkossa, osoitteessa https://my.surveypal.com/Tilankayttosuunnitelma2018-2027-palaute.

Huom! Palautteen antamiseen ei tule käyttää tämän sivun yläreunassa olevaa Anna palautetta -painiketta.

Suunnitelmaa kehitetään saadun palautteen pohjalta, ja palautteet toimitetaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenille.