Päätöksenteko opetustoimessa

Espoon opetuksen järjestäjä on Espoon kaupunki, jonka ylintä päätösvaltaa käyttävät valtuusto ja sen nimittämä kaupunginhallitus. Espoossa on myös 11 lautakuntaa, joista opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toimii opetuksen järjestämiseen liittyvien asioiden parissa. Koulutiloihin liittyvästä päätöksenteosta vastaa kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto.

Espoolaisessa päätöksenteossa huomioidaan oppilaiden, huoltajien ja kuntalaisten osallisuus. Osallisuus on myös osa suomenkielisen opetustoimen tarinaa (strategia).