Espoon opetustoimi lukuina

Espoon suomenkielinen opetus on Suomen toiseksi suurin opetuksen järjestäjä. Alla on opetustoimen avainlukuja vuonna 2020.

Peruskoulut ja lukiot 

 75 suomenkielistä peruskoulua, joista:
     • 43 alakoulua 
     • 13 yläkoulua  
     • 16 yhtenäistä peruskoulua 
     • 2 erityiskoulua 
     • 1 sairaalakoulu  
 10 suomenkielistä lukiota
 

Oppilaat ja opiskelijat 

  • yli 30 000 peruskoulun oppilasta, joista n. 3 500 ekaluokkalaisia 
  • yli 5 500 lukio-opiskelijaa
 

Kansainvälisyys 

  • 7008 vieraskielistä oppilasta ja opiskelijaa 
  • opetusta 40 vieraassa kielessä
 

Taiteen perusopetus 

  • 17 taiteen perusopetuksen oppilaitosta
  • 11 680 lasta ja nuorta, joista 9463 espoolaisia

 Suomenkielisen opetuksen toimintakertomus v. 2019 (pdf, 1477 Kt)

Suomenkielisen opetuksen toimintakertomus 2020 (pdf, 2461 Kt)