Espoon opetustoimi lukuina

Espoon suomenkielinen opetus on Suomen toiseksi suurin opetuksen järjestäjä. Alla on opetustoimen avainlukuja lukuvuonna 2018–2019.

Peruskoulut ja lukiot 

 76 suomenkielistä peruskoulua, joista:
     • 43 alakoulua 
     • 14 yläkoulua  
     • 15 yhtenäistä peruskoulua 
     • 3 erityiskoulua 
     • 1 sairaalakoulu  
 11 suomenkielistä lukiota
 

Oppilaat ja opiskelijat 

  • n. 29 000 peruskoulun oppilasta, joista 3 400 ekaluokkalaisia 
  • 4 900 lukio-opiskelijaa
 

Kansainvälisyys 

  • 4 260 vieraskielistä oppilasta ja opiskelijaa 
  • opetusta 41 vieraassa kielessä
  • painotettua, kielten ja kielikylpyopetusta 14 peruskoulussa 
 

Taiteen perusopetus 

  • 17 taiteen perusopetuksen oppilaitosta
  • 13 700 lasta ja nuorta, joista 12 200 espoolaisia