Opetustoimen yhteystiedot

Espoon suomenkielinen opetus jakautuu perusopetuslinjaan, lukiolinjaan ja suunnittelu- ja hallintopalveluihin. Opetustoimea johtaa opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen.

Perusopetuslinja vastaa mm. opetussuunnitelmasta ja oppimisen arvioinnista, kehittämishankkeista, kotiopetuksessa olevien oppilaiden oppivelvollisuuden valvonnan koordinoinnista sekä sijoitettujen oppilaiden maksusitoumusasioista.

Lukiolinja vastaa mm. lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä lukion opiskelijavalinnasta.

Suunnittelu- ja hallintopalvelut vastaavat mm. kouluun hakemisesta ja oppilaaksiotosta, kouluverkkoon liittyvästä valmistelusta, iltapäivätoiminnasta, erityisopetuksesta, apuvälineistä, opiskeluhuollosta, kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta sekä katsomusaineista.

Mediayhteydenotot:

Viestintäasiantuntijat, p. 050 339 5887 tai 040 552 7782
 

Kouluun hakeminen, Espooseen muuttavien oppilaskortit ja oppilasasiat:

  • Vuosiluokat 1-6: Oppilasasiain sihteeri Sara Raitala, p. 040 507 0817, sara.raitala@espoo.fi
  • Vuosiluokat 7-9: Järjestelmäkoordinaattori Ilkka Miettinen, p. 040 639 4740, ilkka.miettinen@espoo.fi 
  • Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus: Koordinaattori Ilham Hamdouni, p. 046 877 3293, ilham.hamdouni@espoo.fi 
  • Erityinen tuki: Erityisen tuen suunnittelijat, erityinentuki@espoo.fi

Löydät opetustoimen myös Twitteristä:

@OpetusEspoo twiittaa ajankohtaista koulumaailmasta  #espoonkoulut #espoonlukiot