Kieli- ja kulttuuritietoisuus

Kieli- ja kulttuuritietoisuus sekä niiden kehittäminen ovat tärkeä osa koulujen toimintakulttuuria. Espoon opetustoimessa vuonna 2014 alkaneessa Agora-hankkeessa kehitettiin opetushenkilöstön osaamista oppilaiden kielitietoisuuden, monikielisen opetuksen sekä eri katsomusten välisen dialogin edistämiseksi. Lisäksi tuotettiin oppimismateriaalia kouluille sisältäen tietoa kielitietoisuudesta, kielitietoisista työtavoista sekä eri kouluilta kerättyä materiaalia. 

Agora-hankkeeseen kuului kolme osiota:

  1. Kielitietoinen opetus ja monilukutaito aineenopetuksessa (yläkouluille)
  2. Kielitietoinen samanaikaisopetus (alakouluissa)
  3. Katsomusdialogin portaat

Kielitietoisuutta käsittelevät ala- ja yläkoulujen materiaalit on koottu Muuta aiheesta -otsikon alle. Katsomusdialogin portaat -materiaali on luettavissa peruskoulun katsomusaineet-sivulla. Materiaalin pohja-aineiston muodostavat Agora-hankkeessa tuotetut materiaalit. 

Agora-hankkeen rahoittivat Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto (75 %) ja Espoon kaupunki (25 %).