Edetään Espoossa

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Edetään Espoossa -hanke lähti käyntiin tammikuussa 2018. Hanke kestää heinäkuun loppuun 2020 asti. Edetään Espoossa -hanke pyrkii kehittämään ja levittämään tietoa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkuja tukevista menetelmistä. Lisäksi hanke pyrkii kehittämään toimintamalleja, jotta oppilaiden ja huoltajien osallisuutta edistetään kouluissa. Tavoitteena hankkeessa on myös maahanmuuttajataustaisten vanhempien vanhemmuuden tukeminen ja osallistaminen jatkuvampaan koti-kouluyhteistyöhön.

Edetään Espoossa -hankkeeseen on palkattu kolme kulttuuriohjaajaa, jotka edustavat seuraavia kieliä: arabia, dari/farsi ja kurdi. Tämän lisäksi kulttuuriohjausta on saatavilla sovitusti somalin, venäjän ja viron kielillä. Hankkeen kulttuuriohjaajat ovat tilattavissa mm. Espoon kouluille ja varhaiskasvatukseen.

Esimerkkejä hankkeen toiminnoista:

 • samanaikaisopetus omalla äidinkielellä (tietyissä oppiaineissa)

 • lukutaidon prosessiarviointimateriaali (3. – 9. luokat) Liikettä lukutaitoon! (pdf, 163 Kt)

 • opinto-ohjauksen tehostaminen perusopetuksen päättövaiheen ohjauksessa

 • tarjoamalla kouluille tukea valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siirtymisen nivelvaiheeseen (kokeneen laaja-alaisen erityisopettajan konsultointituki)

 • Siikajärven vastaanottokeskuksen varhaiskasvatuskerho

 • laajentamalla Väestöliiton kehittämää vanhempien vertaistukiryhmä -toimintaa

 • nuorten osallisuuden edistäminen, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

 • huoltajien Wilman käyttökoulutus

Kulttuuriohjaajat Edetään Espoossa -hankkeessa:

Edetään Espoossa -hankkeeseen kuuluu vahvasti kulttuuriohjaaja toiminta. Toimintaa on ollut jo aiemmin Espoossa, mutta hankkeet kautta pyritään vakiinnuttaa kulttuuriohjaajatoimintaa Espoossa, mm. varhaiskasvatuksessa.

Kulttuuriohjaaja toimii kuin sovittelijana viranomaisten ja maahanmuuttajaperheiden parissa parantaen eri osapuolten yhteistyön mahdollisuuksia. Toiminnassa yhdistyvät kielen tulkkaus, kulttuurinen ymmärtäminen, emotionaalinen tuki ja palveluohjaus. Kulttuuriohjaaja voi kysyä tarkentavia kysymyksiä perheeltä ja opettajalta/koululta sekä selittää asioiden taustoja.

Kulttuuriohjaajaa voi tilata esimerkiksi:

 • jos vanhempien/perheen ja viranomaisen välillä on kielellisten eroavaisuuksien lisäksi jokin muu yhteisymmärryksen puute

 • Jos aiheena on kulttuuriero tai uskonnolliset erot ja näihin liittyvät kasvatukselliset erot

 • Muu epäselvyys, johon tarvitaan muuta kuin suoraa kääntöapua

 • Nyrkkisääntönä: mikäli kyseessä on asia tai tilanne johon toivot suoraa tulkkausta puolelta toiselle, tilaat asioimistulkin, mikäli tilanne on sellainen jossa jokin konflikti/väärinymmärrys tms. tulee selvittää, tilaat kulttuuriohjaajan

  Halutessasi lisää tietoa Edetään Espoossa -hankkeesta tai  kulttuuriohjaajaa-tilaukseen liittyvissä asioissa, otathan yhteyttä Edetään Espoossa -hankkeen koordinaattoriin Maryan Hussein, puh. 043 8273377, maryan.hussein@espoo.fi