Edetään Espoossa

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Edetään Espoossa -hanke lähti käyntiin tammikuussa 2018. Hanke kestää joulukuun loppuun 2020 asti. Edetään Espoossa –hankkeessa kehitetään ja levitettään tietoa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkuja tukevista menetelmistä. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimintamalleja, jotta oppilaiden ja huoltajien osallisuutta edistetään kouluissa. Edetään Espoossa –hanke tukee maahanmuuttajataustaisten vanhempien vanhemmuutta ja osallisuutta jatkuvan koti-kouluyhteistyön onnistumisessa.  

Edetään Espoossa –hankkeessa on toteutettu seuraavia toimintoja: 

 • Samanaikaisopetusta omalla äidinkielellä on tarjottu 16 eri kielellä (tietyissä oppiaineissa).
 • Lukutaidon prosessiarviointimateriaali (3. – 9. luokat) Liikettä lukutaitoon! (pdf, 163 Kt). Liikettä lukutaitoon! -kartoitusmateriaali sisältää vaikeutuvia tekstejä ja tehtäviä kehittyvän lukutaidon prosessiarviointiin. 
 • Opinto-ohjauksen tehostaminen perusopetuksen päättövaiheen ohjauksessa: hankkeen aikana on järjestetty Jatko-opinnot tutuksi –iltoja, joissa peruskoulunsa päättäville nuorille ja heidän huoltajille on kerrottu peruskoulun jälkeisistä koulutus vaihtoehdoista. Iltojen aikana kulttuuriohjaajat ja oman äidinkielen opettajat ovat tulkanneet nuorille ja heidän huoltajille sisällön omalla äidinkielellä. 
 • ​Kouluille on tarjottu tukea valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siirtymisen nivelvaiheeseen (kokeneen laaja-alaisen erityisopettajan konsultointituki) 
 • On laajennettu Väestöliiton kehittämää vanhempien vertaistukiryhmä -toimintaa
 • ​Huoltajille on järjestetty Wilma käyttöohjauksia arabian, englannin, persian (dari/farsi), kurdin ja somalin kielillä 
 • Erikieliset oppaat perusopetuksen jälkeisistä kouluista (suomi (pdf, 1335 Kt), englanti (pdf, 1061 Kt), arabia (pdf, 1326 Kt), farsi-dari (pdf, 1437 Kt), kurdi (pdf, 1411 Kt), somali (pdf, 1163 Kt))

Kulttuuriohjaajat Edetään Espoossa -hankkeessa:

Edetään Espoossa -hankkeeseen kuuluu vahvasti kulttuuriohjaaja toiminta. Toimintaa on ollut jo aiemmin Espoossa, mutta hankkeet kautta pyritään vakiinnuttamaan kulttuuriohjaajatoimintaa Espoossa. Edetään Espoossa -hankkeeseen palkattiin kolme kulttuuriohjaajaa, jotka edustavat arabian, persian (dari/farsi) ja kurdin kieliä. Tämän lisäksi kulttuuriohjausta on saatavilla sovitusti somalin, venäjän, viron ja thain kielillä. Hankkeen kulttuuriohjaajia voi varata  Espoon suomenkieliseen perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen ja palvelu on maksutonta.  Kulttuuriohjaaja toimii kuin sovittelijana viranomaisten ja maahanmuuttajaperheiden parissa parantaen eri osapuolten yhteistyön mahdollisuuksia. Toiminnassa yhdistyvät kielen tulkkaus, kulttuurinen ymmärtäminen, emotionaalinen tuki ja palveluohjaus. Kulttuuriohjaaja voi kysyä tarkentavia kysymyksiä perheeltä ja opettajalta/koululta sekä selittää asioiden taustoja.

Kulttuuriohjaajaa voi tilata esimerkiksi:
- jos vanhempien/perheen ja viranomaisen välillä on kielellisten eroavaisuuksien lisäksi jokin muu yhteisymmärryksen puute;
- jos aiheena on kulttuuriero tai uskonnolliset erot ja näihin liittyvät kasvatukselliset erot; - muu epäselvyys, johon tarvitaan muuta kuin suoraa kääntöapua;
- nyrkkisääntönä: mikäli kyseessä on asia tai tilanne johon toivot suoraa tulkkausta puolelta toiselle, tilaat asioimistulkin, mikäli tilanne on sellainen jossa jokin konflikti/väärinymmärrys tms. tulee selvittää, tilaat kulttuuriohjaajan

Suomenkielinen varhaiskasvatus ja Edetään Espoossa –hanke:

 • Siikajärven vastaanottokeskuksen varhaiskasvatuskerho 
 • Luona Oy:n ylläpitämässä vastaanottokeskuksessa pidettiin keväällä 2018 varhaiskasvatuskerho keskuksessa asuville lapsiperheille. Toiminta päättyi kesäkuussa 2018 vastaanottokeskuksen mennessä kiinni 
 • Kotimentori ja Päiväkoti tutuksi –toiminnot 
 • Kotimentori toimintaa järjesttiin Vanhempainliitton kanssa Espoon Suvelan päiväkodissa syksystä 2018 kevääseen 2019. Toiminnan tarkoituksena oli antaa lisää tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarkoituksesta ja sisällöistä, jotta vanhemmat voivat tukea omaa lastaan paremmin. 
 • Kotimentori-toiminnasta muokattiin asiakkaiden ja työntekijöiden palautteen mukaisesti Päiväkoti tutuksi -toiminta, joka järjestettiin syksyllä 2019 Suvelan päiväkodissa. 
 • Eri kieliset palveluohjausvideot 
 • Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluohjausvideoita käännettiin viidelle eri kielelle. Palveluohjausvideoissa kerrotaan Espoon varhaiskasvatuksesta, ja näiden videoiden tarkoitus on kannustaa vieraskielisiä perheitä osallistumaan varhaiskasvatuksen toimintaan. Palveluvideot käännettiin arabian, persian, kurdin, somalin ja venäjän kielille. Palveluvideot löytyvät Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen YouTube-sivuilta. 

Koulu ja kasvatus eri kulttuureissa –koulutukset: 

Koulu ja kasvatus eri kulttuureissa -koulutuksissa käytiin läpi eri maiden (arabian-, persian-, kurdin- ja somalinkielisten maiden) kasvatus- ja koulutuskulttuureja ja näiden eroja suomalaiseen kasvatus- ja koulutuskulttuuriin. Koulu ja kasvatus eri kulttuureissa -koulutuksen vetivät hankkeen kulttuuriohjaajat ja koulutus järjestettiin eri ammattiryhmille erikseen (opettajille, kieli- ja kulttuuriryhmien lastentarhaopettajille, koulukuraattoreille ja –psykologeille, koulunkäyntiavustajille, opinto-ohjaajille).