Opetuksen kehittäminen

Espoon suomenkielinen opetus kehittää opetusta ja koulujen ja lukioiden toimintakulttuuria opetussuunnitelmatyön lisäksi myös edistämällä hyvinvoinnin ja kasvun tukea sekä oppimisen ja digitalisaation yhdistämistä. Yksi keskeinen osa opetuksen kehittämistä on hanketoiminta. Tällä hetkellä suomenkielinen opetus toteuttaa seuraavia kehittämishankkeita:

Edetään Espoossa
Espoon Liikkuva koulu ja Espoon lukioiden Liikkuva koulu
JOPO-toiminnan kehittäminen
Koulun kerhotoiminnan kehittäminen
Le zhi – iloa kiinan kielen opiskeluun!
Lukion vertaistutorien koulutus
Make it now!
Suomi 100 - joustava polku korkea-asteelle hyvillä oppimisvalmiuksilla
Tasa-arvo
Tunne työ - suunnittele ura
Uusi espoolainen peruskoulu
Varsa (varhennettu kieltenopetus)
Visiot

Aiempaa perusopetuksen pedagogista kehittämistä esitellään mm. Julkisesti luova -teoksessa.

Kieli- ja kulttuuritietoisuutta kehitettiin Agora-hankkeessa. Tutustu ja hyödynnä hankkeen materiaaleja

Täydennyskoulutus, arviointi ja tutkimus

Opetushenkilöstön osaamiseen kiinnitetään Espoossa erityistä huomiota. Opettajille järjestetään lukuvuoden aikana runsaasti korkeatasoista täydennyskoulutusta.

Opetuksen kehittämistä palvelee myös koulutuksen arviointi- ja tutkimustoiminta. Lue lisää tutkimuslupien anomisesta espoo.fi/asioiverkossa -sivuilla.

Lisätietoa opetuksen kehittämisestä:

opetuspäällikkö Eeva-Kaisa Ikonen
eeva-kaisa.ikonen@espoo.fi