Suomenkielinen opetustoimi

Espoon suomenkielinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. 

Opetustoimen visio on: oppiva, luova, osaava ja vastuullinen espoolainen 2020. 

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö

  • johtaa Espoon suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden toimintaa
  • kehittää ja arvioi opetus- ja kasvatustyötä yhdessä koulujen kanssa
  • vastaa opiskeluhuollon ja erityisopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä
  • suunnittee ja toteuttaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta
  • järjestää opetuksen tukipalveluja
  • johtaa ja kehittää vuosittaista oppilaaksiottoa
  • suunnittelee kouluverkkoa.