Ponit Aava ja Poju tukevat oppilaiden hyvinvointia Kaitaan koululla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.11.2020 klo 15.45
Perjantaiaamuna Ritva Mickelsson on valmiina lähtemään työpaikalleen Kaitaan koululle, jossa hän toimii yläkoulun rehtorina. Tällä kertaa mukaan lähtee kaksi ponia, Aava ja Poju, jotka kuljetetaan trailerilla Mickelssonin kotitallilta koululle. Kaitaan koululla erityisopettaja Saara Huhtanen on ottamassa poneja vastaan pihalle rakennettuun aitaukseen.

 
Ponit ovat syysloman aikana päässeet tutustumaan uuteen aitaukseensa ja ovat nyt toista kertaa paikalla samaan aikaan oppilaiden kanssa. Ponit ovat koululla odotettuja vieraita, vaikka ne ovatkin suurelle osalle oppilaista jo tuttuja. 

Kaitaan koululla on hyödynnetty hevosavusteista opetusta jo pitkään. Aiemmin oppilaat ovat kulkeneet koululta tallille Nuuksioon julkisilla kulkuvälineillä, mutta keväällä alkaneen koronatilanteen vuoksi liikkuminen ei ole onnistunut yhtä joustavasti. Opetuksen mahdollistamiseksi oli keksittävä uusia keinoja, joten poneille päätettiin rakentaa oma aitaus koulun pihalle. 

Hevosavusteinen opetus tukee vuorovaikutusta ja hyvinvointia

Välitunnin alkaessa piha täyttyy nopeasti yläkoululaisista ja Kaitaan lukion opiskelijoista, jotka saapuvat tervehtimään kaivattua kaksikkoa. Ponit kannustavat ulkoilemaan välitunnin aikana ja tuovat iloa useiden koululaisten arkeen, vaikka he eivät aina pääsisikään hevosavusteisten harjoitusten pariin.

Aavan ja Pojun kanssa tehdään esimerkiksi kehonkielen vuorovaikutusharjoituksia ja ryhmäytetään oppilaita. Harjoitukset ponien kanssa vahvistavat oppilaan ja opettajan pedagogista suhdetta ja vuorovaikutusta sekä kehittävät oppilaan vuorovaikutustaitoja ja hyvinvointia. 

”Eläinten kanssa oppilaista näkee uusia, pehmeitä puolia, joita ei välttämättä muuten koulutyössä tule esiin. Toisaalta myös oppilaat voivat nähdä opettajan uudessa valossa, kun huomaa tämän heltyvän kujertelemaan poneille aitauksen reunalla”, Mickelsson kuvailee. 

Ponit ovat myös hyviä kuuntelijoita, joille voi avautua mieltä painavista asioista. Oppilaan saattaa olla helpompi jutella esimerkiksi koulupsykologin kanssa, jos voi samalla rauhoittua ponia harjaamalla.  

Hevosavusteisessa toiminnassa tärkeässä roolissa on aina oppilaiden sekä eläinten turvallisuus ja hyvinvointi. Ponien kanssa toimiminen on oppilaille aina vapaaehtoista, ja tutustuminen aloitetaan hiljalleen edeten. Hevosia jännittävä oppilas voi aloittaa kauempaa katselemalla tai vaikka kuvaamalla muiden toimintaa. Aluksi oppilaiden kanssa keskitytään luottamusharjoituksiin sekä hevosten kieleen ja sen tulkitsemiseen. Sen jälkeen voidaan siirtyä talutusharjoituksiin. 

Kaitaan koulun oppilas ja Aava-poni aitauksessa

Ponit toimivat sillanrakentajina

Ponit voivat toimineet sillanrakentajina oppilaiden ja opettajien lisäksi myös huoltajien välillä. Mickelssonilla on kokemusta hevosavusteisen toiminnan hyödyntämisestä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä aiemmista kouluistaan. Oppilaille ja vanhemmille järjestettiin hevostoimintajakson jälkeen yhteinen ilta hevostalleilla, jossa oppilaat pääsivät näyttämään oppimiaan taitoja. Hevosten kanssa toimimisen lisäksi he olivat oppineet yhteistyötaitoja, rohkeutta, ystävällisyyttä ja toisten huomioimista.

”Vanhemmat olivat aivan innoissaan, ja ryhmäytyminen sujui kuin itsestään. Eläinten kanssa toimiessa löytyy aina yhteistä puhuttavaa ja tekemistä”, Mickelsson kertoo. Yhteistyötä on pohdittu myös yläkoulun ohessa toimivan Kaitaan lukion kanssa. 

Ponit ja niiden aitaus vaativat myös jatkuvaa hoitoa. Päivän päätteeksi ponit pakataan takaisin traileriin yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Koulun oppilaskunta on suunnitellut hyödyntävänsä kouluponitoimintaa varainkeruuseen siivoamalla aitauksen ja myymällä lantaa lähialueen asukkaille kasviravinteeksi.

Espoo tukee eläinavusteista opetusta kouluissa

Eläinavusteista opetusta tehdään Kaitaan koululla paljon: Cenny- ja Lyyti-koirat ovat käytävillä tuttu näky, ja biologian luokassa asustaa lisko nimeltä Lola. Mickelsson on alan asiantuntija, sillä hän on tutkinut hevostoiminnan vaikutusta oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Hän on myös edistänyt koulukoiratoimintaa koko Espoossa, sillä hänen aloitteestaan Espoon kouluissa oppimista tukeville yli 20 koulukoiralle järjestetään nyt oma soveltuvuuskoe. 

Myös Opetushallitus on huomioinut koulukoirien merkityksen oppimisen tukena niin peruskouluissa, lukioissa kuin ammatillisissa oppilaitoksissakin. Lokakuussa julkaistiin koulukoiratoimintaa koskeva ohjeistus.

”Olen saanut parin vuoden ajan seurata hevosavusteisen opetuksen tarinaa Kaitaan koulun rehtorin Ritva Mickelssonin johdolla. Vuosi sitten pääsimme myös Espoonlahden alueen rehtoreiden kanssa Ritvan talleille. Iltapäivä oli todella upea, antoisa oppimiskokemus monella eri tavalla. Päällimmäisenä nousee kokemus kohtaamisesta; sekä ihmisten että eläinten. Ritvan tapa johtaa tilannetta ja ohjata meitä oli häikäisevä. Olimme rauhallisia, kuuntelimme, opimme itsestämme ja toisiltamme. Kaiken kukkuraksi meillä oli hauskaa ja moni meistä voitti pelkonsa nousta hevosen selkään sekä sai matkaansa ihan uusia oppimiskokemuksia”, Espoonlahden aluepäällikkö Leena Lakovaara Espoon perusopetustoimesta kertoo. 


Kaitaan koulun oppilas ja Poju-poni aitauksessa

Lukuvuonna 2020–2021 hyvinvointi ja turvallinen arki ovat kouluissa toimintakulttuurin kehittämiskohteena. Kouluissa opetellaan ja kannustetaan huolehtimaan sekä omasta että koko yhteisön hyvinvoinnista ja turvallisesta arjesta. Hyvinvointi tukee oppimista ja edistää kokonaisvaltaista kehitystä. Jaamme esimerkkejä teemasta verkossa ja somessa.