Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet:

VIHERLAAKSON KOULUN JA LUKION JOHTOKUNTA 2017 - 2021

Varsinaiset jäsenet:                                            
Matti Jokela, puheenjohtaja                             
Katja Koskela, varapuheenjohtaja                 
Jukka Lahdelma                                                
Marjut Stubbe                                                

Opettajajäsen:                                              
Markku Granath                                             

Muun henkilökunnan jäsen:         
Eeva Arpiainen                                           

Oppilasjäsen 2017- 2018:                              
Thomas Eklund (yläkoulu)                       
Hilla Väyrynen(lukio)                                           
                                 
Esittelijä ja sihteeri: 

Kirsti Kupiainen, yläkoulun rehtori
Jussi Rekilä, lukion rehtori

Johtokunnan pöytäkirjat

Pöytäkirja 28.9.2017 (pdf, 972 Kt)

Viherlaakson koulun lukuvuosisuunnitelma 2017 - 2018 (pdf, 119 Kt)

Viherlaakson koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 - 2019 (pdf, 65 Kt)

Koulun järjestyssäännöt