Viherlaakson koulu

Viherlaakson väistökoulu seisoo värikkäänä Viherlaakson koulun pihalla. Siirtokelpoinen koulu on kaksikerroksinen ja laajuudeltaan 3 615 neliötä. Koulussa on noin 30 erilaista ja erikokoista opetustilaa sekä lisäksi varasto-, toimisto- ja aulatiloja.

Tässä linkki virtuaaliseen esittelyyn: Väistökoulu

Koulumme toimii urheilukentälle rakennetussa siirtokoulussa  peruskorjauksen valmistumiseen saakka. Arvioitu valmistumisaika on vuoden 2020 syksyllä.

Viherlaakson koulussa on kuvataidepainotteisuutta ollut vuodesta 1989 lähtien. Koulumme toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Koulu tarjoaa vahvan yleissivistyksen sekä valmiudet jatko-opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Myönteinen oppimisilmapiiri kannustaa omien vahvuuksien kehittämiseen, kriittiseen ajatteluun, aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön.

Koulumme valinnaisaineet.

Koulu ohjaa ja kasvattaa kestävään elämäntapaan ja oppimisen iloon. Hyödynnämme monipuolisia oppimisympäristöjä ja verkostoja sekä korostamme kokonaisuuksien oppimista.

Koulumme tukee oppilaan kasvua ja itsetunnon vahvistumista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Kannustamme oppilasta ottamaan vastuuta itsestään, omasta koulunkäynnistään, oppimisestaan, toisista ja ympäristöstä. Kouluyhteisömme arvostaa rehellisyyttä, hyvää käytöstä ja erilaisuuden hyväksymistä.

 


Viherlaakson koulun vuosikertomus 2016 - 2017

Viherlaakson koulun vuosikertomus 2015 - 2016

Viherlaakson koulun vuosikertomus 2014 - 2015