Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Jari Lappalainen (Olli Huuskonen)

Elisa Eljendy (Hanna Sinisaari)

Katariina Pesonen (Jan Odé)

Henkilöstöedustajat:

Maarit Kettunen (Carita Lindström)

Tommi Keränen (Mikko Elorinne)

Oppilasjäsenet:

Aada IIvonen (varalla Emma Saisto)

Oskari Repo (varalla Topi Eskelinen)

Johtokunnan pöytäkirjat

Tapiolan koulun johtokunta 25.9.2017 (pdf, 131 Kt)

Tapiolan koulun johtokunta 25.09.2017_lukuvuosisuunnitelma (pdf, 428 Kt)

Tapiolan koulu johtokunta 25.0.2017_valinnaisaineet (pdf, 55 Kt)

Tapiolan koulun johtokunta 25.09.2018_lukuvuosisuunnitelma (pdf, 584 Kt)

Tapiolan koulun johtokunta 25.09.2018_pöytäkirja (pdf, 143 Kt)

Tapiolan koulun johtokunta 22.05.2019 (pdf, 132 Kt)

Koulun järjestyssäännöt