Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Saarnilaakson koulu

1994 perustettu espoolainen yläkoulu

- Saarnilaakson koulu on eurooppalaista kansainvälisyyttä painottava ja kansallista kulttuuriamme kunnioittava yläkoulu.
- Oppisisältöjen lisäksi opetuksessa korostetaan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun.  Tavoitteita tuetaan valinnaisaineilla ja informaatioteknologialla.
- Saarnilaakso on virikkeinen ja turvallinen oppimisympäristö, jonka tärkeänä periaatteena on rakentava yhteistyö oppilaiden huoltajien ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

JAKSOT:

1. jakso to 13.8.2020 – pe 9.10.2020
2. jakso ma 19.10.2020 – ti 22.12.2020
3. jakso to 7.1.2021 – pe 19.3.2021
4. jakso ma 22.3.2021 – la 5.6.2021

PAINOTUSALUEET:

- Kansainvälisyys
(oppitunnit, teemapäivät, projektit, ystäväkoulut, vierailijaryhmät)
- Informaatioteknologia
(tietotekniikka, digitaalinen kuvankäsittely, digitaalinen musiikki, multimedia, internet, kieltenopetus)
- Hyvät käytöstavat
- Ilmaisutaito


OPETUSKIELET 2021-22:

- A1-kieli: englanti
- A2-kielet: ranska, saksa
- B1-kieli: ruotsi
- B2-kielet : ranska, saksa
- Lyhyt valinnaiskieli: espanja

TYÖJÄRJESTYS:

- Lukuvuosi jaettu neljään opiskelujaksoon
- Päivittäiset oppitunnit klo 8.10 – 15.45
- Välitodistus syyslukukauden lopuksi, lukuvuositodistus kevätlukukauden lopuksi