Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet

Puheenjohtaja Varajäsen
Antti Kainulainen Saila Brotherus
Varapuheenjohtaja
Päivi Nyman Leo Vapalahti
Jäsenet
Tanu Heikkinen Jennifer Kutvonen
Peter Hidvégi (henkilökunta) Kati Pohjanmaa (henkilökunta)
Anette Eloranta (henkilökunta) Tapio Manni (henkilökunta)


Koulun järjestyssäännöt

Saarnilaakson koulun järjestyssäännöt (pdf, 19 Kt)

Johtokunnan pöytäkirjat ja liitteet

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 7.6.2018 (pdf, 205 Kt)

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 24.9.2018 (pdf, 204 Kt)

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 10.4.2019 (pdf, 117 Kt)

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 6.6.2019 (pdf, 118 Kt)

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 26.9.2019 (pdf, 118 Kt)

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 31.3.2020 (pdf, 143 Kt)

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 29.9.2020 (pdf, 145 Kt)

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 10.6.2021 (pdf, 143 Kt)