Saarnilaakson koulu

Saarnilaakson koulu on eurooppalaista kansainvälisyyttä painottava ja kansallista kulttuuriamme kunnioittava peruskoulun yläasteen koulu, joka aloitti toimintansa 15.8.1994.

Oppisisältöjen lisäksi opetuksessa ja kasvatuksessa korostetaan luontevan sivistynyttä käytöstä, vuorovaikutustaitoja ja kykyä monipuoliseen itsensä ilmaisuun.

Tavoitteiden saavuttamisen tukena käytetään uusinta viestintäteknologiaa. Koulun suuntautuneisuus informaatioteknologian käyttöön kytketään luontevasti eri oppiaineiden sisältöihin. Lisäksi tietoteknisiä aineita tarjotaan valinnaisaineina kaikille oppilaille. Painotetussa opetuksessa informaatioteknologiaa käytetään mahdollisimman monen aineen opetuksessa tehostetusti.

Eri oppiaineisiin integroituna aihekokonaisuuksina oppilaan opinto-ohjelmaan sisältyy tietotekniikkaa, ilmaisutaitoa ja kansainvälisyyskasvatusta. Hyvien käytöstapojen vaaliminen kytketään kaikkeen toimintaan ja opetukseen.

Painotettuun opetukseen 7. luokalle hakeminen

Lukuvuosi 2020-2021

13.8. Lukuvuosi alkaa
12.–16.10. Syysloma  
22.12. Joulujuhla
23.12.–6.1. Joululoma

7.1. Kevätlukukausi alkaa
25.1.–5.2. TET-harjoittelu 9. luokat
22.–26.2. Talviloma
2.–5.4. Pääsiäisloma
13.5. Helatorstai
5.6. Lukuvuosi päättyy