Pohjois-Tapiolan koulurakennuksessa jatkettiin korjaustöitä hiihtoloman aikana

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.2.2020 klo 12.38

Ilmanvaihtokoneiden suodattimet on vaihdettu, lukuun ottamatta keittiön ilmanvaihtokoneen suodattimia, jotka vaihdetaan noin kahden viikon kuluttua.

Koulun hallintotilojen ilmavirrat on mitattu kaikissa tiloissa. Mittaustenyhteydessä on tarkastettu palopellit sekä mittaustenkohteina olevien kanavien kunto ja siisteys. Kanavat ovat olleet puhtaat, eikä niiden kunnossa ole ollut huomauttamista. Tehtyjen mittausten perusteella kokonaisilmavirrat riittävät hyvin, mutta mittausten yhteydessä havaittiin, että joidenkin tilojen kanavakoot ovat suunnitelmissa esitettyjä pienemmät. Kaikkien tilojen ilmanvaihdon riittävyys halutaan varmistaa ja sen vuoksi joidenkin tilojen tuloilmakanavia on vaihdettu suuremmiksi. Muutostöiden jälkeen ilmavirrat vielä mitataan ja ne säädetään uudelleen. Työ siis jatkuu vielä jonkin aikaa.

Hiihtolomaviikon aikana on myös mitattu C-osan tilojen tilakohtaiset ilmavirrat. Ilmamäärämittaukset ovat osoittaneet kokonaisilmavirtojen riittävän hyvin, mutta pientä säätöä on tehty ilmavirtojen tasapainottamiseksi eri tilojen välillä.

Rakennetiivistyksiä on tehty liikuntasalin puku-ja pesutiloissa sekä auditorioissa, joiden tiivistykset jatkuvatedelleen. Auditorioiden työt eivät vaikuta koulun toimintaan. C-osan käytävällä sijaitsevien WC- ja varastotilojen rakennetiivistykset tehdään auditorioiden tiivistystöiden jälkeen.

Hiihtoloman aikana A-Insinöörit Oy:n nykyiset mittalaitteet vaihdettiin toisen toimittajan mittalaitteisiin (7 kpl). Näillä antureilla mitataan paine-eroa sisäilman ja ulkoilman välillä. Lisäksi rakennuksessa on aloitettu Meshworks Wireless Oy:n mittalaitteiden (n.25 kpl) asennus. Näillä mittalaitteilla mitataan sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta, pienhiukkasia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja paine-eroa. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Mittalaitteiden sijainnit (pdf, 929 Kt)

Lisätietoja:

LVI-asiantuntija Sini Laine