Pohjois-Tapiolan koulun viikkotiedote 29.11.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.12.2019 klo 16.15

Pohjois-Tapiolan koulussa järjestettiin tilaisuus 26.11.2019, johon osallistuivat Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulun johtokunnan edustajat, Pohjois-Tapiolan rehtori, aluepäällikkö, perusopetuslinjan päällikkö ja Tilapalvelujen edustaja. Tilaisuudessa käytiin läpi Sweco asiantuntijapalveluiden ja A-Insinöörien tutkimuksia ja raportteja. 

Seuraavista asioista keskusteltiin tilaisuudessa:  

  • Onko nyt tyhjänä olevia (Sepon koulun oppilaita odottavat) tiloja tutkittu ja tutkitaanko? Rakennusta on tutkittu kokonaisuutena. Tutkitut tilat on valittu mahdollisimman edustavasti koko koulusta. Nyt käyttämättä olevat tilat eivät ole tyhjinä sisäilmaongelmien vuoksi vaan tilat ovat vapautuneet Aarnivalkean koulun oppilaiden siirryttyä uusiin koulutiloihin 
  • Koska ilmanvaihdon tasapainotustyöt saadaan valmiiksi?  Ilmanvaihdon tasapainotostyö on vanhassa rakennuksessa hidasta ja vaativaa. Työ jatkuu edelleen ja tasapainotus pyritään saamaan valmiiksi ennen kevätlukukauden alkua. Uusia mittalaitteita on tarkoitus käyttää apuna ilmanvaihdon tasapainotustyössä. 
  • Koska seuraava sisäilmatyöryhmä kokoontuu? Kokous pidetään torstaina 19.12.2019, klo 14.00 – 15.30 

Tiiviysmittaukset merkkiainekokein on tehty. Tiivistystöitä tehdään parhaillaan tyhjillään olevissa tiloissa ja loput tilat tiivistetään joululoman aikana. 

Luokkatilojen ilmamääräsäätöjä jatketaan edelleen, perjantaina 29.11.2019 on vuorossa auditorio (luokka 1). 

Uusien mittalaitteiden asennus alkaa ensi viikolla (luokat 4,5,11,19,21 + opon tila). Jatkossa neljästä tilasta mitataan myös hiilidioksidipitoisuus. Paine-erojen seurantamittaukset jatkuvat. Käyttäjille järjestetään mahdollisuus reaaliaikaiseen online-seurantaan.  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kutsuu tila- ja asuntojaoston jäsenet yhteiseen keskustelutilaisuuteen keskiviikkona 11.12.2019 klo 16.30-17.30 Pohjois-Tapiolan koulun tiloihin. Tilaisuuden aiheena on Pohjois-Tapiolan koulun tilanne. 

Sepon koulun oppilaiden vanhempien 28.11.2019 lähettämiin kysymyksiin Pohjois-Tapiolan koulusta vastataan seuraavassa viikkotiedotteessa.