Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet. Koulussamme noudatetaan Espoon tuntijakoa.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Pohjois-Tapiolan koulun opetus- ja kasvatustyössä sovelletaan Espoon kaupunginhallituksen määrittelemällä tavalla kaupungin hyväksyttyjä arvoja. Näistä koulumme toimintaa ohjaavista arvoista haluamme Pohjois-Tapiolan koulussa korostaa erityisesti suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä kestävää kehitystä.

Kaikessa opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa pyrimme edistämään luovuuden kehittämistä ja oppimisen iloa. 

ILMAISUTAITOPAINOTUS

Koulussamme on erilliset ilmaisutaitoluokat, yksi kullakin vuosiluokkatasolla, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan. Ilmaisutaitopainotuksen tunnit järjestetään valinnaisainetuntien puitteissa.

Oppilaat valitaan ilmaisutaidepainotettuun opetukseen erillisen hakemuksen (0-4 pistettä) ja oppilaan nykyisen äidinkielen opettajan lausunnon (0-4 pistettä) perusteella. Oppilaat valitaan kokonaispistemäärän (0-8 pistettä) mukaisessa järjestyksessä.

Ilmaisutaidepainotettuun opetukseen hakeminen 2020-2021

  1. Koulu järjestää infotilaisuuden ilmaisutaitopainotuksesta ke 8.1.2020 klo 18.00 osoitteessa Maarintie 6, 3 krs. Huom! Koulun uusi osoite. Sinne ovat sekä hakijat, että huoltajat lämpimästi tervetulleita!

  2. Peruskoulun seitsemännelle luokalle haetaan kaupungin sivuilla olevan ohjeistuksen mukaan. Tälle sivulle tulee myös erillinen lomake, joka tulee normaali kouluun haun lisäksi kaikkien ilmaisutaidepainotukseen hakevien täyttää. Lomake palautetaan viimeistään 24.1.2020. Palautusosoite on ilmoitettu lomakkeessa. Lomakkeen voi palauttaa joko skannattuna tai paperisena. Muista allekirjoitukset!

  3. Lisätietoa painotuksesta voi kysyä opinto-ohjaajalta tai rehtorilta. Yleistä tietoa kouluun hakemisesta löytyy kaupungin sivuilta "Kouluun hakeminen"